Monthly Archives Lipiec 2015

Polerowany walec

Zastosowanie omawianej zasady w praktyce przemysłowej wymagało użycia za walcami stalowej, elastycznej szpachli, która wtłaczała nanoszoną szpachlówkę w pory, a jednocześnie wyrównywała ją na powierzchni i usuwała jej nadmiar (rys. 7ó). Przy usuwaniu nadmiaru wystąpiły jednak trudności z odprowadzaniem gromadzącej się szpachlówki pod szpachlą. Z tego powodu szpachla została zastąpiona polerowanym walcem obracającym się w przeciwnym kierunku do obrotów walca na-

więcej

Materiały lakiernicze stosowane do natrysku elektrostatycznego

Materiały lakiernicze stosowane do natrysku elektrostatycznego powinny mieć punkt zapłonu nie niższy niż 21°C. Do natrysku elektrostatycznego powinno się produkować specjalne materiały, chociaż materiały normalnie produkowane także mogq być adaptowane do tego celu. Do natrysku elektrostatycznego nadaję się emalie nitrocelulozowe, emalie olejne, emalie alkidowe i alkidowe styrenowane, farby i emalie gliptalowo-melaminowe, farby i emalie poliwinylowe itp.

więcej

Naklejanie mikrooklein na podłoże

Schemat technologicznego procesu produkcji mikrooklein ze skrawanych formatek, na podkładzie tkaninowym lub papierowym, przedstawia rys. 4 (14). Papier lub tkanina w czasie produkcji rozwija się z rulonu i musi być naprężana wałkami napinającymi, W takim stanie przechodzi przez walce urządzenia, które na jedną stronę nanosi masę klejową. Jednocześnie z zasobnika oklein wałek podający wysuwa kolejno formatki okie- in które przez zespół wałków dociskających są dociskane do tkaniny po wleczonej klejem. Układ przebiegu włókien formatek drewnianych jest prostopadły do kierunku ruchu taśmy podkładowej. Złączona z podłożem okleina drewniana przechodzi następnie przez zespół ogrzewanych cylindrów których temperatura wzrasta stopniowo od 25°C na pierwszym cylindrze do 65°C na czwartym. Zdwojona taśma okleiny z podkładem jest dociskana do pierwszego i drugiego cylindra zespołem wałków ogumionych a do trzeciego i czwartego cylindra – zespołem wałków stalowych. Docisk wałków do cylindrów jest regulowany. W wyniku przejścia złączonej taśmy przez zespół wałków zdwajających i zespół cylindrów oraz wałków dociskowych następuje sklejenie i całkowite wysuszenie taśmy mikrookleiny. W końcowej fazie następuje obcięcie taśmy z boku nożami tarczowymi i nawinięcie jej na rulon lub pocięcie na odpowiednie formatki. Przy nawijaniu na rulon prawa strona taśmy (drewniana) wchodzi do wnętrza rulonu.

więcej

Zestaw materiałów do malowania farbami emulsyjnymi

Farby emulsyjne można stosować zarówno do zabezpieczania wyrobów z drewna pracujących wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wśród asortymentu farb emulsyjnych występują także farby ognioochronne – do zabezpieczania przed ogniem wyrobów drewnianych i z materiałów drewnopodobnych. Farby nie zabezpieczają całkowicie przed ogniem, a tylko opóźniają zapłon i utrudniają proces spalania. Zestaw materiałów do malowania farbami emulsyjnymi przedstawia się następująco:

więcej

Prowadzenie natrysku na gorąco po rozcieńczeniu lakieru

Bardziej gwałtowne ochłodzenie strumienia lakieru występuje przy natryskowym nanoszeniu lakieru ogrzanego do temp. 70°C, rozpylonego zimnym powietrzem o temperaturze ok. 22aC. Mimo gwałtownego ochłodzenia temperatura lakieru w strumieniu nie spada poniżej 20°C, a natryskiwany materiał osiadając na wykańczanej powierzchni ma temperaturę ok. 23°C (krzywa 2).

więcej

Przygotowanie powierzchni pod powłoki przezroczyste

Podłożem pod powłoki przezroczyste zasadniczo powinny być płyty wiórowe i paździerzowe lub listewkowe oklejone okleiną liściastą lub okleiną syntetyczną, albo drewno lite również liściaste, niekiedy drewno i sklejka iglasta. Przy elementach z drewna litego może zachodzić konieczność zaprawiania wad, tak jak do wykończeń kryjących. Zaprawianie takie musi być wykonane precyzyjnie, bardziej starannie niż do powłok kryjących.

więcej

Kabiny natryskowe

Sprężarka poza tym powinna mieć sprawnie działający automatyczny wyłącznik ciśnieniowy, wyłączający silnik sprężarki po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia i włączający go po spadku ciśnienia do określonego minimum oraz zawory bezpieczeństwa.

więcej

Nanoszenie metodą polewania

Materiały. Do nanoszenia metodą polewania nadaje się większość materiałów malarsko-lakierniczych, a w szczególności materiały nitrocelulozowe, poliestrowe oraz niektóre inne materiały syntetyczne i chemo- utwardzalne.

więcej

Badanie materiałów malarsko-lakierniczych i powłok

Materiały malarsko-lakiernicze stosowane w każdej dziedzinie muszą odpowiadać wymaganiom stawianym zarówno przez warunki technologiczne nanoszenia, jak też i przez warunki eksploatacyjne wyrobów. W badaniach właściwości materiałów wyróżnia się wiele cech wspólnych dla wszystkich materiałów, np. badanie lepkości, oraz cechy indywidualne odnoszące się tylko do danej grupy, np. badanie oporu właściwego materiałów nanoszonych metodą natrysku elektrostatycznego. Jakość materiałów określa się na podstawie właściwości fizykochemicznych materiału oraz na podstawie właściwości uzyskanej z tego materiału powłoki.

więcej

Asortyment farb i emalii ftalowych i ftalowych modyfikowanych

– 1. Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania (3151-000-XXX), o dużej gamie kolorów, stosuje się do malowania drewna nasyconego pokostem i zagruntowanego farbą do gruntowania lub tylko nasyconego pokostem. Farby ftalowe dają powłoki elastyczne, o dobrej przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne. Farbę nakłada się w dwóch warstwach pędzlem lub natryskiem. Lepkość farby przy nakładaniu pędzlem wynosi 60-120 s, przy natrysku – 30-40 s. Rozcieńcza się ją benzyną do lakierów.

więcej