Prowadzenie natrysku na gorąco po rozcieńczeniu lakieru

Bardziej gwałtowne ochłodzenie strumienia lakieru występuje przy natryskowym nanoszeniu lakieru ogrzanego do temp. 70°C, rozpylonego zimnym powietrzem o temperaturze ok. 22aC. Mimo gwałtownego ochłodzenia temperatura lakieru w strumieniu nie spada poniżej 20°C, a natryskiwany materiał osiadając na wykańczanej powierzchni ma temperaturę ok. 23°C (krzywa 2).

Najłagodniejszy spadek temperatury wykazuje strumień lakieru ogrzanego do temp. 80°CJ rozpylany ogrzanym powietrzem. Jakkolwiek spadek temperatury w tym przypadku jest największy, to temperatura osiadającego lakieru jest też najwyższa i wynosi ok. 30°C (krzywa 3). Przy odpowiednim składzie lakieru ten sposób prowadzenia natrysku na gorąco może dać lepsze wyniki niż przy rozpylaniu ogrzanego lakieru zimnym powietrzem.

Należy zwrócić uwagę, że w pewnych warunkach jest możliwe także prowadzenie natrysku na gorąco po rozcieńczeniu lakieru tak, jak do natrysku na zimno. Materiał taki rozcieńczony do lepkości ok. 25 s, po ogrzaniu do temperatury ok. 65°C będzie wykazywał lepkość ok. 12-15 s. Prawidłowy natrysk takiego materiału jest możliwy przy ciśnieniu powietrza ok. 1,5-2,0 at i przy odpowiednio małej średnicy dyszy pistoletu. Zjawiskiem korzystnym przy rozpylaniu lakieru w podanych warunkach jest ledwo dostrzegalne tworzenie mgły. Normalnie przy natrysku na gorąco stosuje się ciśnienie powietrza rozpylającego w granicach od 3,0 do 4,0 at, przy dość znacznym ciśnieniu w zbiorniku ciśnieniowym materiały nitrocelulozowe. Do nanoszenia tą metodą najbardziej istotny jest skład części lotnej materiału, tj. proporcje pomiędzy nisko-, średnio- i wysokowrzącymi rozpuszczalnikami oraz stosunek aktywnych rozpuszczal- terialu zwiększa się zawartość substancji blonotwórczych i substancji stałych z ok. 20% do ok. 30%. To z kolei powoduje konieczność nałożenia mniejszej liczby warstw w celu uzyskania powłoki, a więc daje znaczną oszczędność robocizny {o ok. 30D/o). Poza tym materiały nanoszone na gorqco mają wydajność większą z powodu mniejszych strat. W sumie korzyści stosowania natrysku na gorąco, w porównaniu z natryskiem na zimno, są znaczne. Niezależnie od przytoczonych efektów ekonomicznych metodą natrysku na gorąco uzyskuje się lepsze właściwości powłok. Powłoka uzyskana przez natryskiwanie gorącym lakierem jest mniej porowata, lakiery wykazują lepszą rozlewność i miejszą tendencję do tworzenia zacieków i występowania skórki pomarańczowej. Poza tym unika się całkowicie występowania wady zwanej bieleniem powłoki, spowodowanej szybkim parowaniem rozpuszczalnika i kondensacją wilgoci na wykańczanej powierzchni, Tak więc stosowanie natrysku na gorąco, szczególnie przy użyciu lakierów i emalii nitrocelulozowych jest w pełni opłacalne i godne polecenia również i z uwagi na lepsze warunki pracy i mniejsze zapylenie pomieszczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>