Monthly Archives Wrzesień 2017

Technologia malowania wg schematu cz. II

Przygotowanie materiałów. Podkład i emalie miesza się z tym samym utwardzaczem w stosunku Wagowym: podkład 100:5,5, a emalię 100:8. Po wymieszaniu z utwardzaczem wyroby rozcieńcza się do lepkości roboczej tym samym rozcieńczalnikiem (do wyrobów celulozowych) podkład do natrysku 28-32 s do polewania 30-40 s emalię do natrysku 22-24 s żywotność podkładu z utwardzaczem 6 godz. żywotność emalii z utwardzaczem 8 godz.

więcej

Lakiery poliuretanowe

Dzięki cennym właściwościom i odporności powłok lakiery DD nadają się szczególnie do wykańczania mebli szkolnych, dziecinnych, kuchennych, wyposażenia wnętrz statków, mebli laboratoryjnych itp. Do wielu cennych właściwości tych lakierów należy zaliczyć działanie prze- ciwpalne powłok po utwardzeniu oraz znaczną odporność powłok na działanie światła. Właściwościom lakierów DD nie dorównuje żadna inna grupa lakierów. Kolejną cenną właściwością lakierów poliuretanowych jest łączenie się tych lakierów z powłokami z wielu innych materiałów lakierniczych, co pozwala na stosowanie ich jako zewntęrznej warstwy na inne tańsze i mniej cenne materiały. Lakiery poliuretanowe można nanosić na:

więcej

Prędkość przenośnika suszarki

Linię zabezpieczającego wykańczania lakierem nitrocelulozowym na mat przedstawiono na rys, 124, W skład linii wchodzą dwie maszyny do nakładania lakieru, tj. walce lakiernicze służące do gruntowania podłoża przy użyciu bardzo małej ilości lakieru (ok. 35-50 g/m2) i pole- warka, którą nastawia się na ok. 150 g lakieru na 1 m2. Przed nałożeniem pierwszej warstwy lakieru obowiązuje przeszlifowanie elementów i ich dokładne odpylenie, a następnie podgrzanie. Po naniesieniu następuje suszenie, chłodzenie i delikatne przeszlifowanie papierem nr 280 oraz odpylenie. Po naniesieniu lakieru na polewarce powłokę suszy się w suszarce tunelowej.

więcej

Wykańczanie na połysk metodą gorącego natrysku

Metoda ta jest stosowana do lakierowania wyrobów o małych wymiarach, np. zmontowanych skrzynek radiowych i telewizyjnych. Zestaw materiałów:

więcej