Daily Archives 09/25/2017

Technologia malowania wg schematu cz. II

Przygotowanie materiałów. Podkład i emalie miesza się z tym samym utwardzaczem w stosunku Wagowym: podkład 100:5,5, a emalię 100:8. Po wymieszaniu z utwardzaczem wyroby rozcieńcza się do lepkości roboczej tym samym rozcieńczalnikiem (do wyrobów celulozowych) podkład do natrysku 28-32 s do polewania 30-40 s emalię do natrysku 22-24 s żywotność podkładu z utwardzaczem 6 godz. żywotność emalii z utwardzaczem 8 godz.

więcej