Technologia malowania wg schematu cz. II

Przygotowanie materiałów. Podkład i emalie miesza się z tym samym utwardzaczem w stosunku Wagowym: podkład 100:5,5, a emalię 100:8. Po wymieszaniu z utwardzaczem wyroby rozcieńcza się do lepkości roboczej tym samym rozcieńczalnikiem (do wyrobów celulozowych) podkład do natrysku 28-32 s do polewania 30-40 s emalię do natrysku 22-24 s żywotność podkładu z utwardzaczem 6 godz. żywotność emalii z utwardzaczem 8 godz.

więcej

Lakiery poliuretanowe

Dzięki cennym właściwościom i odporności powłok lakiery DD nadają się szczególnie do wykańczania mebli szkolnych, dziecinnych, kuchennych, wyposażenia wnętrz statków, mebli laboratoryjnych itp. Do wielu cennych właściwości tych lakierów należy zaliczyć działanie prze- ciwpalne powłok po utwardzeniu oraz znaczną odporność powłok na działanie światła. Właściwościom lakierów DD nie dorównuje żadna inna grupa lakierów. Kolejną cenną właściwością lakierów poliuretanowych jest łączenie się tych lakierów z powłokami z wielu innych materiałów lakierniczych, co pozwala na stosowanie ich jako zewntęrznej warstwy na inne tańsze i mniej cenne materiały. Lakiery poliuretanowe można nanosić na:

więcej

Prędkość przenośnika suszarki

Linię zabezpieczającego wykańczania lakierem nitrocelulozowym na mat przedstawiono na rys, 124, W skład linii wchodzą dwie maszyny do nakładania lakieru, tj. walce lakiernicze służące do gruntowania podłoża przy użyciu bardzo małej ilości lakieru (ok. 35-50 g/m2) i pole- warka, którą nastawia się na ok. 150 g lakieru na 1 m2. Przed nałożeniem pierwszej warstwy lakieru obowiązuje przeszlifowanie elementów i ich dokładne odpylenie, a następnie podgrzanie. Po naniesieniu następuje suszenie, chłodzenie i delikatne przeszlifowanie papierem nr 280 oraz odpylenie. Po naniesieniu lakieru na polewarce powłokę suszy się w suszarce tunelowej.

więcej

Wykańczanie na połysk metodą gorącego natrysku

Metoda ta jest stosowana do lakierowania wyrobów o małych wymiarach, np. zmontowanych skrzynek radiowych i telewizyjnych. Zestaw materiałów:

więcej

Wyjątkowo mocne ogrodzenia gabionowe

Ogrodzenia gabionowe są wykonane ze stalowych koszy wypełnionych kamieniem. Są one trwałe, efektowne, pięknie zdobią niejeden dom, a dokładnie jego otoczenie. Piękne ogrodzenia gabionowe są na pewno dobrej klasy i sprawią, że dom będzie świetnie chroniony. Przetrwają lata i sprawdzą się. Ogrodzeniami gabionowymi otacza się domy mieszkalne, biurowce, budowy. To trwałe ogrodzenie, może nie jest szczególnie piękne, ale wspaniale chroni każdy dom...

więcej

Wykańczanie lakierem nitrocelulozowym

Po wysuszeniu elementy ponownie wsypuje się do bębna i poddaje bębnowaniu przez ok. 2 godz. z tą samą prędkością. Tampony nasyca się politurą o stężeniu ok. 10°/o. Po drugim okresie bębnowania elementy suszy się przez 24 godz. w temp. 18-22°C.

więcej

Architekt wnętrz we Wrocławiu

Architekt wnętrz we Wrocławiu ma bardzo interesującą oraz frapującą prace. Urządza ludziom mieszkania, opisuje je krok po kroku, zapewnia eleganckie przebywanie w każdym wnętrzu. Jego praca jest frapująca, męcząca, bardzo twórcza. Klienci chcą mieć mieszkania i domy najlepszej możliwej jakości. Architekt wnętrz we Wrocławiu pracy ma całe mnóstwo – zatrudnia kilka osób w biurze, pracuje w zgranym zespole...

więcej

Wentylacja

Wentylacja stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów pomieszczeń wykończeniowych, ważny zarówno dla samego procesu technologicznego, jak i dla zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwa. W oddziałach wykończeniowych wydzielają się pary cieczy szkodli- we dla zdrowia i łatwo palne, pary te muszą być usunięte poza obręb pomieszczeń. Do tego celu w malarniach i lakierniach projektuje się system wentylacji. System ten składa się z urządzeń nawiewnych i wywiewnych. Wydajność urządzeń nawiewnych powinna być nieco większa od wydajności urządzeń wywiewnych, tak aby w pomieszczeniach istniało niewielkie nadciśnienie. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń lub bezpośrednio do urządzeń produkcyjnych musi być dokładnie oczyszczone i ogrzane, szczególnie w okresach chłodnych, oraz mieć właściwą wilgotność wymaganą procesem technologicznym. Dopływ powietrza do pomieszczeń i odpowiednie urządzenia klimatyzacyjne instaluje się u góry, przeważnie pod sufitem, z jednej strony hali, a odpływ u dołu w podłodze lub nieco powyżej podłogi, po drugiej stronie podłużnej osi hali. W przypadku doprowadzania powietrza bezpośrednio do urządzeń technologicznych rozwiązania mogą być różne, zależnie od konstrukcji urządzenia i warunków technologicznych. Każde urządzenie lub każde stanowisko, gdzie wytwarza się znaczna ilość par rozpuszczalników powinno mieć własną wentylację wyciągową (polewarki, walce lakiernicze, kabiny lakiernicze, wanny do zanurzania itp.). Nawet wózki ze świeżo po- lakierowanymi elementami i elementami odkładanymi po po|akierowa- niu powinny mieć daszki lub ekrany z wyciągową wentylacją, najlepiej u dołu lub z boku. Suszarnie do suszenia powłok zazwyczaj są wyposażone we własną wentylację nawiewną i wyciągową tak, że po załadowaniu do suszarni pary odparowywanych rozpuszczalników nie wydostają się do hali produkcyjnej, a są usuwane na zewnątrz pomieszczeń. Dotychczas nie rozwiązany problem dotyczył głównie zlokalizowania par rozpuszczalników w miejscach, gdzie ich powstaje najwięcej, a więc przy polewarkach, wannach, wózkach z polakierowanymi elementami itp. Te miejsca stanowiły źródła zanieczyszczenia powietrza w całej hali produkcyjnej. Wydaje się jednak, że ten problem rozwiązuje urządzenie wg projektu wynalazczego (31) przedstawione na rys. 18. Temperatura po-

więcej

Warunki naprasowywania płyty

Z zakresu tego rodzaju folii firma Herberts rozporządza asortymentem dwóch folii pod nazwą Surfatex i Preglas. Su rfatex jest oparty na dość grubym nośniku w postaci papierowej taśmy przesyconej nienasyconą żywicą poliestrową z użyciem folii oddzielającej.

więcej

Urządzenie przenośne do natrysku hydrodynamicznego zimnym lakierem

Wymienione zespoły, tworzące całość, są osadzone na pokrywie zbiornika na materiał malarsko-lakierniczy, o pojemności 30 I. Rozwiązanie takie pozwala na umieszczenie urządzenia na dowolnym zbiorniku z zachowaniem warunku, że zanurzenie części ssącej pompy nie przekracza 25 cm. Rura ssąca w miarę potrzeby może być przedłużana. Opisane urządzenie ma następującą charakterystykę techniczną: maksymalna wydajność pompy, l/h ok. 160 wydajność lakierowania, m2/h 100-180 maksymalne ciśnienie powietrza napędzającego, at 6 maksymalne zużycie powietrza, m3/h 12 przełożenie 30 : 1 maksymalne ciśnienie wywierane na materiał, at 180 pojemność zbiornika, I 30 masa urządzenia, kg 26

więcej