Wykańczanie lakierem nitrocelulozowym

Po wysuszeniu elementy ponownie wsypuje się do bębna i poddaje bębnowaniu przez ok. 2 godz. z tą samą prędkością. Tampony nasyca się politurą o stężeniu ok. 10°/o. Po drugim okresie bębnowania elementy suszy się przez 24 godz. w temp. 18-22°C.

Po wysuszeniu następuje trzecia faza politurowania z taką samą prędkością obrotową bębna przy stężeniu politury ok. 8°/o. Czas bębno- wcinia wynosi 1,5 godz. Po zakończeniu trzeciej fazy politurowania elementy podlegają suszeniu przez 16 godz. w warunkach otoczenia. Do suszenia elementy wysypuje się z bębna do koryta, którego dno stanowi nierdzewną siatkę drucianą. W korycie elementy rozkłada się pojedynczą warstwą.

Wykańczanie lakierem nitrocelulozowym. Po napełnieniu bębna elementami wlewa się do niego lakier nitrocelulozowy caponowy w ilości ok. 1 I lakieru na 20 m2 powierzchni wykańczanych elementów. Następnie bęben zamyka się i wprawia go w ruch obrotowy z prędkością 25 obr/ /min na okres 1 godz. Po zakończeniu bębnowania elementy wysypuje się i suszy w ciągu 2 godz. w warunkach otoczenia.

Drugą warstwę lakieru nakłada się przy zachowaniu tych samych parametrów, z tym, że stosuje się lakier nitro z połyskiem. Po drugim okresie bębnowania suszenie przebiega w takich warunkach, jak po pierwszym.

Ostatnią fazą lakierowania jest naniesienie trzeciej warstwy lakieru w warunkach, jak dla warstwy drugiej. Suszenie po tej operacji przebiega tak samo, jak po operacji drugiej. Na zakończenie elementy obrabia się w bębnie bez dodatku lakieru, a z nieznaczną liczbą kulek wosku karnauba, przez co powierzchnia uzyskuje jednolity połysk. Polerowanie z woskiem może być pominięte. Proces wykańczania lakierami nitro może mieć różny przebieg w zależności od użytego lakieru i żądanego efektu wykończenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>