Monthly Archives Czerwiec 2017

W przypadku rozlania wyrobu lakierowego..

Magazyn i poszczególne pola składowe powinny być dostosowane do rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane wyroby. Do każdego pola i do każdego rodzaju wyrobu powinien być zapewniony dobry dostęp. Niedopuszczalne jest ustawianie wyrobów na drogach dojazdowych i przejściowych magazynu. Każda partia wyrobu powinna być oznaczona wywieszką magazynową zawierającą nazwę wyrobu lakierowego, ogólną ilość, datę dostawy i okres gwarancyjny.

więcej

Parametry natrysku

Do podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego należą: lepkość materiału, rodzaj i wielkość dyszy pistoletu, ciśnienie wywierane na materiał.

więcej

Barwy dwuskładnikowe

Przy sporządzaniu odpowiednich kolorów farb i emalii z past pigmentowych i białej farby lub emalii dużą pomocą może służyć trójkąt barw przedstawiony na fot. VIII. Istnieją trzy barwy podstawowe – pierwszorzędowe, tj, czerwień, żółcień i błękit. Ze zmieszania ze sobą odpowiednich barw podstawowych otrzymuje się barwy drugorzędowe – dwuskładnikowe, a mianowicie: oranż, fiolet, zieleń wg schematu: czerwień -j- żółcień = oranż czerwień -|- błękit = fiolet błękit -j- żółcień = zieleń

więcej

Wyroby poliestrowe

Wyroby poliestrowe do wykańczania mebli zostały wprowadzone po okresie stosowania lakierów nitrocelulozowych. Dzięki temu, że w stosunku do poprzednich odznaczają się wielu cennymi właściwościami, szybko zdobyły rynek meblarski, Cenne właściwości lakierów poliestrowych odnoszq się zarówno do wyglqdu estetycznego powłoki, trwałości w użytkowaniu, jak też i dogodności w technologii stosowania. Z ważniejszych zalet lakierów poliestrowych i utworzonych z nich powłok należy wymienić:

więcej

Charakterystyka głowicy pistoletu

Głowice instaluje się w kabinach natryskowych po kilka sztuk, w zależności od wymiarów i kształtu malowanego przedmiotu – z jednej lub z dwóch stron. Przy wykańczaniu dużych przedmiotów głowice można instalować jedna za drugą na różnych poziomach. Liczba głowic zależy od wymiarów malowanego przedmiotu. Opisane głowice stosuje się szczególnie do malowania stolarki budowlanej. Malowane przedmioty zawieszone na przenośniku przesuwają się obok głowic. Ustawienie głowic w kabinie natryskowej przedstawiono na rys, 63.

więcej

Technologia nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych

– O dobrym wykonaniu prac malarskich i lakierniczych decyduje:

– 1) odpowiednie i odpowiednio przygotowane podłoża,

więcej

Metoda detonacyjna

Odmianą metody elektrycznej jest metoda plazmowa, która polega na tym, że do skupionego tuku elektrycznego wprowadza się strumień gazu obojętnego, który uzyskuje temperaturę powyżej 5500°C. Do płomienia wprowadza się materiał powłokowy w postaci proszku, topiony materiał jest rozpylany i przenoszony ciśnieniem gazu i spalin. Metoda ta ma wiele zalet – daje powłokę szczelną i odznaczającą się dobrą przyczepnością.

więcej