Parametry natrysku

Do podstawowych parametrów natrysku hydrodynamicznego należą: lepkość materiału, rodzaj i wielkość dyszy pistoletu, ciśnienie wywierane na materiał.

Istnieje współzależność pomiędzy podanymi parametrami. Prawidłowe ich dobranie gwarantuje właściwe wykonanie malowania lub lakierowania. Zmiana jednego z nich powoduje konieczność skorygowania pozostałych.

Lepkość materiału zależy od właściwości samego materiału. Materiały dające się łatwo rozpylać, jak np. lakiery nitrocelulozowe, mogą mieć wysoką lepkość, nawet powyżej 100 s, natomiast materiały trudno rozpylające się muszą mieć lepkość niższą, np. niektóre materiały syntetyczne, farby podkładowe itp., gdyż może wtedy wystąpić niedostateczna zwilżalność podłoża i w efekcie niedostateczna przyczepność powłoki do podłoża i gorsze właściwości mechaniczne powłoki. Poza tym lepkość zależy od kształtu i średnicy dyszy pistoletu oraz od tego, czy materiał przed rozpyleniem jest podgrzewany czy nie.

Dobór dyszy pistoletu. Wielkość strumienia oraz jego kształt zależą od doboru dysz rozpylających przy określonej lepkości materiału. Asortyment dysz jest duży mogą się one różnić typami i odmianami w poszczególnych typach, a także tzw. równoważną średnicą otworu dyszy oraz kątem natrysku. Pojęcie równoważnej średnicy oznacza, że przekrój otworu dyszy równa się przekrojowi koła o danej średnicy, gdyż dysze przeważnie nie są okrągłe. Zróżnicowanie kąta natrysku jest bardzo duże, dzięki czemu pasmo natryskiwanego materiału może mieć różną szerokość – do 80 cm. Najbardziej są zróżnicowane średnice dysz. Na przykład w typie Regular występuje aż 13 różnych średnic o wielkości od 0,13 do 1,32 mm. Uwzględniając również kąt natrysku typ ten ma kilkadziesiąt odmian. Od średnicy dyszy przy danej lepkości i określonym ciśnieniu zależy wydajność lakierowania, a więc i ilość materiału przepływającego przez otwór dyszy w jednostce czasu. Dysze pistoletów hydraulicznych dzielą się na trzy zasadnicze typy, a mianowicie: dysze dające strumień o przekroju kołowym, dysze dające strumień o przekroju eliptycznym (tzw. dysze Regular stosowane szczególnie do nakładania farb podkładowych), dysze dające równomierny strumień płaski, stosowane do pokryć o wysokich wymaganiach jakościowych (tzw. dysze FF).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>