Wykańczanie na połysk metodą gorącego natrysku

Metoda ta jest stosowana do lakierowania wyrobów o małych wymiarach, np. zmontowanych skrzynek radiowych i telewizyjnych. Zestaw materiałów:

– 1) klej kostny,

– 2) wypełniacz porów olejno-żywiczny na drewno (3244-421-230),

– 3) benzyna do lakierów,

– 4) lakier nitrocelulozowy do gorącego natrysku (411-383-000),

– 5) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do gorącego natrysku (8131-383-000),

– 6) pasta do szlifowania powłok lakierowych celulozowych (8330-514-000),

– 7) płyn do polerowania powłok lakierowych celulozowych (8240-514-000).

Przygotowanie podłoża polega na przeprowadzeniu następujących kolejnych operacji (wilgotność drewna 8-10%):

– 1) szlifowanie trzykrotne, odpylanie, nasycanie klejem i sezonowanie ma taki sam przebieg, jak przy wykańczaniu lakierem do mechanicznego polerowania

– 2) wypełnienie porów przy użyciu wypełniacza olejno-żywicznego sposób wcierania w pory, suszenia i szlifowania wypełniacza opisano przy lakierowaniu lakierem olejnym.

Przygotowanie materiałów. Przygotowanie wypełniacza porów omówiono przy lakierowaniu lakierem olejnym. Lakier nitrocelulozowy rozcieńcza się podanym w zestawie rozcieńczalnikiem do lepkości 70-90 s. Lakier po rozcieńczeniu należy przefiltrować przez gęste sito i wlać do zbiornika ciśnieniowego urządzenia do gorącego natrysku. Następnie lakier ogrzewa się do temperatury ok. 70ŁC i wtedy przeprowadza się natryskowe nakładanie na uprzednio przygotowane i odpylone dokładnie podłoże.

Nanoszenie lakieru. Lakier nanosi się na powierzchnię krzyżowo przy zachowaniu następujących parametrów: średnica dyszy pistoletu, mm 1,8 ciśnienie powietrza, at 3,5 ciśnienie w zbiorniku z lakierem, at 0,6 odległość pistoletu od powierzchni, cm 20 prędkość przesuwania pistoletu, m/min 5 liczba kolejno nakładanych warstw 5 łączne zużycie lakieru, g/m2 1400

Suszenie między operacyjne i końcowe. Każda nałożona warstwa przed nałożeniem następnej powinna wysychać w temperaturze otoczenia co najmniej 2 godz., a w temperaturze ok. 35°C – ok. 30 min. Końcowe suszenie (sezonowanie) w temperaturze otoczenia powinno trwać co najmniej 12 dni, a przy suszeniu w temp. 50°C – co najmniej 10 godz.

Uszlachetnianie powłoki. Wysuszona powłoka w pierwszej kolejność jest poddawana wyrównaniu przez szlifowanie papierami ściernymi, na mokro przy użyciu nafty, najpierw nr 280 i 320, a w końcowej fazie nr 400. Przy zmianie papieru należy powierzchnie dokładnie oczyścić.

Zamiast szlifowania, szczególnie przy powierzchniach profilowych, można stosować wygładzanie powierzchni za pomocą cyklin o numeracji 4-6. Cyklinę prowadzi się skośnie, niezależnie od kierunku przebiegu włókien. Szlifowane lub cyklinowane powierzchnie po obróbce muszą być równe i gładkie. Po obróbce wygładzającej powierzchnię oczyszcza się dokładnie i poddaje polerowaniu, jak przy wykańczaniu lakierem do mechanicznego polerowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>