Technologia malowania wg schematu cz. II

Przygotowanie materiałów. Podkład i emalie miesza się z tym samym utwardzaczem w stosunku Wagowym: podkład 100:5,5, a emalię 100:8. Po wymieszaniu z utwardzaczem wyroby rozcieńcza się do lepkości roboczej tym samym rozcieńczalnikiem (do wyrobów celulozowych) podkład do natrysku 28-32 s do polewania 30-40 s emalię do natrysku 22-24 s żywotność podkładu z utwardzaczem 6 godz. żywotność emalii z utwardzaczem 8 godz.

Po zmieszaniu z utwardzaczem wyroby powinny być natychmiast rozcieńczone do lepkości roboczej. Do lepszego i szybszego wymieszania wyrobu (podkładu lub emalii) z utwardzaczem, najpierw utwardzacz przed zmieszaniem z podkładem należy zmieszać z rozcieńczalnikiem w stosunku 1:1.

Jeżeli pozostanie w końcu dnia pracy pewna ilość niezużytych materiałów, możliwe jest ich przechowanie do następnego dnia (nie dłużej niż 24 godz.) przy zachowana następujgcych warunków: Materiał z utwardzaczem należy zważyć i dodać takq samą ilość materiału bez utwardzacza o lepkości handlowej w przypadku emalii i dwukrotną ilość w przypadku podkładu, po czym dokładnie wymieszać i wstawić do lodówki o temperaturze w granicach od -5 do + 10°C. Następnego dnia mieszaninę należy uzupełnić niezbędną ilością utwardzacza i rozcieńczyć do lepkości roboczej. Emalię po zmieszaniu składników i dokładnym wymieszaniu należy przecedzić przez gazę młyńską o liczbie oczek 10 000 oczek/cm2 w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Poza tym przygotowane wyroby w czasie dnia pracy należy od czasu do czasu (co 0.5 godz.) wymieszać, aby zapobiec osiadaniu pigmentów, szczególnie w przypadku podkładu, który zawiera pigmenty ciężkie.

Przygotowanie podłoża jest takie same, jak opisano przy wykańczaniu emaliami chemoutwardzalnymi z połyskiem. Podłożem jest drewno lite lub płyta pilśniowa, a także płyta wiórowa lub paździerzowa oklejana fornirem liściastym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>