Prędkość przenośnika suszarki

Linię zabezpieczającego wykańczania lakierem nitrocelulozowym na mat przedstawiono na rys, 124, W skład linii wchodzą dwie maszyny do nakładania lakieru, tj. walce lakiernicze służące do gruntowania podłoża przy użyciu bardzo małej ilości lakieru (ok. 35-50 g/m2) i pole- warka, którą nastawia się na ok. 150 g lakieru na 1 m2. Przed nałożeniem pierwszej warstwy lakieru obowiązuje przeszlifowanie elementów i ich dokładne odpylenie, a następnie podgrzanie. Po naniesieniu następuje suszenie, chłodzenie i delikatne przeszlifowanie papierem nr 280 oraz odpylenie. Po naniesieniu lakieru na polewarce powłokę suszy się w suszarce tunelowej.

Informacji ofertowej BPiKDPD, ilustruje rys. następującą charakterystykę: 125. Przedstawiona prędkość przenośnika suszarki, m/min 7,2 tunelu, m/min 2-6 zapotrzebowanie mocy, kW 13,9 zapotrzebowanie ciepła, kcal/h 50 640 masa, kg 13 480 ilość powietrza odciąganego z hali, m3/h 13 200 przepustowość, wózków/h 12-24 odległość wózków (podziałka), m 1,92 droga suszenia w suszarce, m 11

Inny przykład zestawienia linii lakierniczej wg f-my Wemhoner (rys. 126) wskazuje, że w zasadzie te same urządzenia można zestawiać w różny sposób, w zależności od celu jakiemu mają służyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>