Monthly Archives Czerwiec 2015

Malowanie emaliami nitro-kombi

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost,

– 2) benzyna do lakierów,

– 3) międzywarstwy ftalowe modyfikowane pod wyroby nitrocelulozowe (3232-504-010) – biała, (3232-504-930) – szara ciemna lub (3232-504-250) – czerwona tlenkowa

więcej

Malowanie farbami i emaliami syntetycznymi (chemoutwardzalnymi) cz. II

Zestawów materiałów stosowanych do malowania drewna lub wyrobów z drewna może być kilka. Wykańczanie w dowolnym kolorze na połysk Zestaw materiałów:

więcej

Wykańczanie wyrobów na mat

Zestaw materiałów do wykańczania lakierem typu Piastlak jest następujący:

– 1) lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001),

więcej

Przygotowanie powierzchni pod powłoki kryjqce

Wszystko co zostafo dotychczas powiedziane o przygotowaniu powierzchni odnosi się bądź do wykańczania kryjącego, bądź do przezroczystego lub też do obu metod wykańczania. Poniżej zostaną podane dane uzupełniające do poszczególnych metod.

więcej

Szlifowanie powłok

Podany schemat i opis może dać właściwe efekty tylko dla specjalnie dobranej i przygotowanej żywicy oraz tylko przy ścisłym zachowaniu określonych parametrów nakładania lakieru i jego utwardzania.

więcej

Nanoszenie szpachlą

Watek używany do ręcznego malowania przedstawiono na rys. 30. Po zakończeniu pracy wałek natychmiast należy dokładnie wymyć w odpowiednim rozcieńczalniku lub w wodzie przy stosowaniu farb emulsyjnych.

więcej

Suszenie przyspieszone cz. II

W suszarkach komorowych suszenie odbywa się w sposób cykliczny. Najpierw ładuje się elementy do suszarni przeważnie na wózkach, ustala się parametry suszenia, zamyka suszarnię i prowadzi proces zgodnie z programem, po czym wyjmuje się elementy i ładuje nowe. Dla każdego rodzaju powłok musi być opracowana instrukcja suszenia i sporządzone schematy dotyczące przebiegu i zmian parametrów suszenia. Nowoczesne suszarnie mogą działać automatycznie, zgodnie z ustalonym programem suszenia dla danego rodzaju materiału lakierniczego.

więcej

Właściwe warunki suszenia – kontynuacja

Warunki suszenia. Podstawowym warunkiem suszenia jest równomierny rozkład temperatury na powierzchni suszonej powłoki. Równomierny rozkład temperatury zależy od równomiernego napromieniowania całej suszonej powierzchni.

więcej

Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych

Opisane warunki spełniają niektóre kleje poliwinylowe firmy Ra- koll, jak np. Duplit oraz 4118R+4118T ł>. W przypadku kleju pierwszego stosuje się 100 cz. wagowych kleju i 4 cz. wogowe utwardzacza Rakoll WP. W przypadku kleju drugiego stosuje się mieszaninę: 4 cz. wagowe kleju 4118R i 1 cz. kleju 411 ST. Specjalnie do tego celu zostały opracowane kleje krajowe przez modyfikowanie żywicy mocznikowej o symbolu U-70 za pomocą melaminy bądź polioctanu winylu (15). W pierwszym przypadku gotowy produkt został nazwany klejem M-M-F, a w drugim K-P-M.

więcej

Nanoszenie przez polewanie

Metoda nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych przez polewanie jest ściśle zwięzana z wynalezieniem maszyn do polewania elementów, głównie płaskich, kurtynę lakierowę o dowolnej grubości. Obecnie istnieje wiele różnych typów polewarek produkowanych przez różne firmy. W kraju polewarki typu DALB-l-130 produkuję Paczkowskie Zakłady Sprzętu Pożarniczego. Polewarka składa się z: korpusu, układu polewa- jęcego, tj. głowic polewajęcych, zbiorników, pomp, przewodów oraz układu napędowego.

więcej