Daily Archives 06/10/2015

Folie firmy Herberts z RFN pod nazwą Letron

Szlifowanie powłok lakierowych odbywa się na szlifierkach taśmowych: pierwsze szlifowanie papierem ściernym diament 320, drugie – papierem ściernym diament 400. Powierzchnie dobrze wyszlifowane powinny być matowe na całej płaszczyźnie.

więcej

Wykończenia matowe lakierami nitrocelulozowymi

Najprostszym sposobem wykończenia na mat może być jednokrotne lub dwukrotne nałożenie lakieru caponowego (lub innego lakieru nitro matowego) na oszlifowane powierzchnie drewna lub okleiny. Proces technologiczny wykańczania przedstawia się następująco: Zestaw materiałów do wykańczania jest następujący:

więcej

Metoda natrysku hydrodynamicznego

Przy natrysku hydrodynamicznym czynnikiem rozpylającym materiał ma- larsko-lakierniczy jest przepływ tego materiału przez dyszę pistoletu z prędkością 100-150 m/s. Materiał, wypływając z taką prędkością przez dyszę o odpowiednim kształcie, natrafia na opór powietrza atmosferycznego i rozpada się na drobne kropelki przenoszone na wykańczaną powierzchnię. Na rozpylenie materiału wpływa także szybkie parowanie niskowrzących rozpuszczalników, związane z nagłym spadkiem ciśnienia. Prędkość przepływu materiał zawdzięcza wywarciu na niego wysokiego ciśnienia w granicach od 60 do 200 at. Ciśnienie to jest wytwarzane przez pompę nurnikową napędzaną silnikiem powietrznym.

więcej

Kolejność operacji lakierowania

Przygotowanie materiałów. Lakier caponowy rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania do lepkości roboczej 20-28 s przy nanoszeniu natryskowym, albo do lepkości 35-45 s przy nanoszeniu pędzlem lub przez polewanie. Lakier nitrocelulozowy do mebli matowy nie wymaga rozcieńczania. Lakier chemoutwardzalny Chemosil miesza się najpierw z utwardzaczem podanym w zestawie materiałów w stosunku 100:5, a następnie rozcieńcza rozcieńczalnikiem do wyrobów chemoutwardzalnych do lepkości roboczej 20-25 s przy nanoszeniu natryskowym lub do lepkości 40-50 s przy nanoszeniu pędzlem. Po zmieszaniu z utwardzaczem lakier nanosi się na lakierowane powierzchnie po upływie 30 min. Żywotność lakieru wynosi 24 godz.

więcej

Wybielanie drewna stosuje się w różnych okolicznościach

Do usuwania plam wywołanych obecnością żelaza i innych stosuje się przeważnie 5-ó-proc. wodny roztwór kwasu szczawiowego albo kwaśny szczawian potasowy połączony z kwasem szczawiowym (sól szcza- wikowa). Nie należy stosować ani zbyt dużych stężeń, ani zbyt obfitego nanoszenia roztworu, gdyż to może powodować inny rodzaj plam trudnych do usunięcia. Miejsce zaplamione należy nasycić dość obficie, a znacznie mniej całą powierzchnię, i po wysuszeniu, gdyby plamy nie znikły całkowicie, powierzchnie przecyklinować i powtórzyć zabieg. Konieczność usuwania plam zachodzi najczęściej przy okleinie dębowej, a rzadziej przy okleinie brzozowej, jesionowej itp. Roztwór nanosi się pędzlem bez mocnego wcierania lub szczotkowania. Odbarwianie następuje w środowisku ciekłym i w czasie wysychania. Po odbarwieniu całq powierzchnię zmywa się czystq letnia wodq. W przypadku nie stosowania zmywania wodq po lakierowaniu mogq wystąpić plamy. Po wysuszeniu całą powierzchnię poddaje się normalnemu procesowi szlifowania.

więcej