Daily Archives 06/07/2015

Nanoszenie walcami

Każda z omawianych metod nanoszenia ma pewien określony zakres stosowania, nadaje się do nanoszenia pewnych materiałów, do wykńczania pewnych wyrobów lub elementów, ma pewne zalety i wady. Na przykład, przy nanoszeniu lakieru na polewarkach nieuniknione jest ściekanie lakieru na przenośnik i następnie brudzenie lewych powierzchni lakierowanych elementów. Usuwanie takich zabrudzeń jest bardzo pracochłonne i trudne. Poza tym na polewarkach nie można nanosić szpachlówek, chociaż metodę tę należy uznać za jedną z najlepszych i wydajnych. Wymienionych niedogodności i wad można uniknąć przy stosowaniu metody nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych za pomocą urządzeń walcowych. Walcami można nanosić farby, lakiery i szpachlówki, co jest największą zaletą tej metody.

więcej