Daily Archives 06/09/2015

Materiały do barwienia i bielenia drewna

W procesie uszlachetniania wyrobów z drewna często konieczna jest zmiana naturalnej barwy drewna na barwę bardziej atrakcyjną lub dostosowanie barwy pewnych elementów do barwy całości wyrobu. Do tego celu służą środki barwiące i bielące. Do barwienia drewna stosuje się obecnie przede wszystkim barwniki syntetyczne oraz garbniki i niektóre sole metali. Wymienione materiały sq stosowane głównie w roz- tworach wodnych, rzadziej w roztworach alkoholowych, a niekiedy w roztworach specjalnych rozpuszczalników organicznych. W zasadzie do barwienia drewna mogq być użyte prawie wszystkie barwniki rozpuszczalne w wymienionych rozpuszczalnikach lub dajqce się przeprowadzić w formę rozpuszczalnq o odpowiednim stopniu trwałości na światło. Stosowane do barwienia drewna barwniki powinny wykazywać co najmniej 3-4 stopień trwałości, tj. taki, jaki wykazuje drewna naturalne.

więcej

Uszlachetnianie powłoki

Nanoszenie lakieru. Lakier nanosi się przez 5-krotne polewanie w odstępach czasu 2 godz. pomiędzy kolejnymi poloniami przy suszeniu w normalnych warunkach klimatycznych albo w odstępach 15-20 min przy suszeniu w temperaturze do 35°C, Na pierwsze polanie stosować należy lakier bardziej rozcieńczony i nanosić najcieńszą warstwę, a następnie stopniowo można zwiększać ilość nanoszonego lakieru, np.: na pierwszą warstwę nanosi się ok, 120 g/m2 na drugą i trzecią po 200 g/m2 na czwartą i piątą po ok. 280 g/m2.

więcej