Daily Archives 06/13/2015

Asortyment lakierów syntetycznych i chemoutwardzalnych cz. II

Przy wykańczaniu ciemnych gatunków drewna lakier nanosi się bezpośrednio na surowe, oszlifowane drewno, co zapewnia charakterystyczne ożywianie rysunku drewna ciemnego. Do utwardzania stosuje się utwardzacz (8221-421-000), a do rozcieńczania rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000).

więcej

Lokalne warunki pracy

Lokalizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych – jak najbliżej większości stanowisk roboczych. To samo dotyczy pomieszczeń warsztatowych i pomocniczych, jak np. magazynów podręcznych itp.

więcej