Daily Archives 06/15/2015

Charakterystyka linii lakierowania natryskowego

Przenośnik łańcuchowy tworzy obwód zamknięty i przebiega obok ściany wyciągowej, a następnie przez suszarnię. Jest on napędzany silnikiem elektrycznym poprzez odpowiednią przekładnię pozwalającą na odpowiednią prędkość przenośnika, Wózki posuwają się po szynach przebiegających, podobnie jak przenośnik, przez suszarnię i obok ściany wyciągowej. Elementy zaczepowe wózków, pozwalające na łatwe podłączenie wózka do przenośnika lub jego odłączenie, są zamocowane w środku wózka.

więcej

Superaktyniczne lampy fluoroscencyjne

Jako aktywatory stosuje się wiele związków (28), a mianowicie: związki azowe, antrachinon, dwuketony, np. dwufenyloketon, dwuacetyl, dwusiarczki, np. dwusiarczek dwufenylu, fenony, np. benzofenon, benzoiny, głównie estry benzoinowe, sole uranylowe, np. azotan uranylu, chalogenki metali, np. srebra, tytanu, cyny.

więcej

Malowanie farbami i emaliami olejnymi

Malowanie farbami i emaliami olejnymi może mieć różny przebieg w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia drewna i od żądanego wyglądu estetycznego powłoki. W związku z tym można wyróżnić następujące schematy procesu technologicznego:

więcej

Materiały do gruntowania i powierzchniowej impregnacji

Do tej grupy materiałów zalicza się zasadniczo materiały niepigmento- wane, służące do powierzchniowego nasycania drewna w celu uodpornienia go na działanie czynników zewnętrznych, zwiększenia przyczepności do podłoża następnie nakładanych warstw powłoki lub w celu zmniejszenia chłonności spoiwa lakierniczego przez drewno. Do tej grupy materiałów zalicza się pokosty, niektóre ksylamity oraz niektóre lakiery. Nasycenie powierzchni drewna wymienionymi materiałami w niektórych przypadkach może stanowić ostateczne wykończenie, np. nasycenie gorącym pokostem narzędzi stolarskich, lub pierwszą operację związaną z nałożeniem warstw powłoki z niektórych materiałów.

więcej