Ściany wyciągowe

Zraszanie czy polewanie wodą ścian kabiny i wlotów przewodów wentylacyjnych odbywa się za pomocą odpowiedniej liczby rozpylaczy rozmieszczonych na systemie rur wodnych. Woda do rozpylaczy jest podawana z wanny za pomocą pompy wodnej. Woda z wanny jest pobierana przez pompę poprzez odpowiednie filtry. Prędkość powietrza w otworze roboczym kabiny powinna wynosić ok. 1 m/s. Ilość usuwanego z kabiny powietrza zależy od wymiaru kabiny i może wynosić kilka lub kilkanaście tysięcy m3 na godzinę.

Kabinę natryskową przedstawiono na rys, 47. Jest to kabina małego typu. Instalacja elektryczna kabiny musi być wykonana jako przeciwwybuchowa. Ściany wyciągowe. Obecnie, z uwagi na coraz silniejsze tendencje do mechanizacji produkcji, w tym również wykańczania, buduje się urządzenia zwane ścianami wyciągowymi. Ściany wyciągowe mogą być wykorzystane do natryskowego wykańczania mebli, galanterii drzewnej lub innych wyrobów z drewna, albo mogą służyć tylko do wykańczania wąskich płaszczyzn elementów mebli wykańczanych metodą polewania. W zależności od sposobu usytuowania i wykorzystania ściany wyciągowej, elementy do wykańczania mogą być układane na stole, ruszcie, przenośniku lub wózkach.

Ściany wyciągowe są przystosowane do lokalizacji ich w liniach produkcyjnych lub mogą pracować jako oddzielne stanowiska. Ściana wyciągowa może mieć jedno lub więcej stanowisk roboczych. Ściany wyciągowe omówimy na przykładzie ściany jednostanowiskowej produkowanej przez Hajnowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Hajnówce, typ DWSWA-30.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>