Okleinowanie wąskich płaszczyzn

W czasie mechanicznej obróbki oklejonych elementów należy zachować daleko posuniętą ostrożność, aby nie zostały porysowane i przy układaniu nie dostały się pomiędzy elementy obce ciała (wióry, trociny Itp.). Elementy układa się w stos dokładnie spoziomowany, równo jeden na drugim. Elementy przekłada się paskami papieru falistego o szer. 3-4 cm w odstępach co 40 cm.

Okleinowanie wąskich płaszczyzn przeprowadza się na okleiniar- kach przelotowych przy zastosowaniu specjalnych pasków okleiny sztucznej, np. Standoflex. Po oklejeniu często zachodzi konieczność tuszowania nieuniknionych drobnych odprysków. Tusze takie dostarcza wytwórca oklein.

Przyczepność lakieru do folii, szczególnie przy wykańczaniu na połysk, stanowi podstawowy problem wykańczania. Folie produkowane na bazie żywic mocznikowych wykazują mniejszą przyczepność lakierów niż do oklein naturalnych i z tego powodu do ich wykańczania muszą być stosowane lakiery o specjalnych właściwościach. Poprawienie przyczepności lakieru do folii uzyskuje się przez stosowanie:

– 1) lakierów specjalnie przystosowanych do wykańczania folii,

– 2) folii o obniżonym stopniu nasycenia żywicą mocznikową pod wykończenie połyskowe,

– 3) folii bez nalotów żywicznych, szczególnie pod wykończenie połyskowe,

– 4) cienkiej warstwy gruntu z lakieru poliuretanowego pod wykończenie lakierem.

Do wykańczania folii stosuje się lakiery poliestrowe (połysk) oraz lakiery nitrocelulozowe i chemoutwardzalne (mat) wg instrukcji podanych przez producentów lakierów. Parametry techniczne lakieru poliestrowego 710-2W (prod. NRD do polerowania) są następujące: lepkośćlł robocza lakieru 21-24 s temperatura lakieru 24-28°C temperatura pomieszczenia 24-28°C temperatura urządzeń i elementów 24-28°C wilgotność względna w pomieszczeniu 65-70% odległość głowicy od elementu polewanego 12-15 cm prędkość posuwu 80-90 m/min liczba warstw lakieru 2 ilość jednorazowo nakładanego lakieru 160 g/m2 czas żelowania między pierwszym a drugim polaniem 10-16 min czas suszenia powłoki (do szlifowania) w temp. 22-26°C 24 h

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>