Korzyści lakierów poliestrowych

Uszlachetnianie powłok. Utwardzone powłoki poddaje się następnie szlifowaniu na sucho, najpierw papierem ściernym nr 320, a następnie nr 400. Przy zmianie papieru jest zalecana zmiana kierunku szlifowania o kąt 90°. Cała powierzchnia powinna być oszlifowana równomiernie, po czym pył usuwa się flanelową szmatą.

Następną operacją jest polerowanie oszlifowanych powierzchni, które przeprowadza się w zależności od stopnia zmechanizowania pracy polerkami ręcznymi, taśmowymi lub wałowymi. Polerowanie przeprowadza się w dwóch fazach. Najpierw poleruje się z użyciem pasty gruboziarnistej (8230-514-000), a następnie pasty drobnoziarnistej (8240-515-000) lub wosku polerskiego zwilżonego benzyną do lakierów. W niektórych przypadkach stosuje się na koniec płyn do polerowania. W porównaniu z lakierami nitrocelulozowymi lakiery poliestrowe dają następujące korzyści:

– 1) na 2 polania lakieru poliestrowego przypada 6 polan lakierem nitro,

– 2) powłoki nitrocelulozowe do szlifowania wymagają sezonowania aż 14 dób, podczas gdy lakiery poliestrowe tylko 16-24 godz.,

– 3) przy lakierach poliestrowych z powłoki paruje ok, 6% rozpuszczalnika w stosunku do masy lakieru, podczas gdy z powłoki lakierów nitro paruje 60-80%

– 4) stosowanie lakierów poliestrowych stwarza mniejsze zagrożenie pożarowe i wybuchowe,

– 5) przy stosowaniu nowoczesnych metod utwardzania czas suszenia powłoki poliestrowej można skrócić do kilku minut,

– 6) powłoki poliestrowe odznaczają się lepszymi właściwościami technicznymi – twardość, odporność na wodę, ługi, kwasy, żar papierosa, gorące przedmioty itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>