Daily Archives 06/23/2015

Nanoszenie szpachlą

Watek używany do ręcznego malowania przedstawiono na rys. 30. Po zakończeniu pracy wałek natychmiast należy dokładnie wymyć w odpowiednim rozcieńczalniku lub w wodzie przy stosowaniu farb emulsyjnych.

więcej

Suszenie przyspieszone cz. II

W suszarkach komorowych suszenie odbywa się w sposób cykliczny. Najpierw ładuje się elementy do suszarni przeważnie na wózkach, ustala się parametry suszenia, zamyka suszarnię i prowadzi proces zgodnie z programem, po czym wyjmuje się elementy i ładuje nowe. Dla każdego rodzaju powłok musi być opracowana instrukcja suszenia i sporządzone schematy dotyczące przebiegu i zmian parametrów suszenia. Nowoczesne suszarnie mogą działać automatycznie, zgodnie z ustalonym programem suszenia dla danego rodzaju materiału lakierniczego.

więcej

Właściwe warunki suszenia – kontynuacja

Warunki suszenia. Podstawowym warunkiem suszenia jest równomierny rozkład temperatury na powierzchni suszonej powłoki. Równomierny rozkład temperatury zależy od równomiernego napromieniowania całej suszonej powierzchni.

więcej

Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych

Opisane warunki spełniają niektóre kleje poliwinylowe firmy Ra- koll, jak np. Duplit oraz 4118R+4118T ł>. W przypadku kleju pierwszego stosuje się 100 cz. wagowych kleju i 4 cz. wogowe utwardzacza Rakoll WP. W przypadku kleju drugiego stosuje się mieszaninę: 4 cz. wagowe kleju 4118R i 1 cz. kleju 411 ST. Specjalnie do tego celu zostały opracowane kleje krajowe przez modyfikowanie żywicy mocznikowej o symbolu U-70 za pomocą melaminy bądź polioctanu winylu (15). W pierwszym przypadku gotowy produkt został nazwany klejem M-M-F, a w drugim K-P-M.

więcej