Asortyment farb emulsyjnych

– 1. Farby emulsyjne nawierzchniowe do gruntowania UIC nr 18 (6120-123-890 lub 6120-123-250), szara średnia i czerwona tlenkowa, są przeznaczone do malowania drewna nasyconego pokostem jako pierwsza warstwa pod farby nawierzchniowe emulsyjne lub ftalowe. Nanosi się je pędzlem, wątkiem lub przez natrysk po rozcieńczeniu wodą wodociągową. Farba daje powtoki o dobrej przyczepności do podłoża, porowate i odporne na ścieranie. Farba stanowi zawiesinę pigmentów i obciążników w roztworze zdyspergowanej żywicy polioctanowinylowej.

– 2. Farby emulsyjne nawierzchniowe UIC nr 19 (6150-124-250) czerwona tlenkowa i UIC nr 20 (6150-125-860) szara jasna stosuje się do pokrywania powierzchni zagruntowanych farbą wymienioną w pkcie 1, jako ostatnia warstwa, a mogą być także pokrywane emalią ftalową. Farba służy głównie do malowania taboru kolejowego. Powłoki są przyczepne do podłoża, odporne na działanie środków zmywających, na wpływy atmosferyczne, a także na ścieranie itp.

– 3. Farby emulsyjne nawierzchniowe ogniochron- ne Poiinit (6150-279-XXX) w różnych kolorach służą do zabezpieczania łatwo palnych materiałów przed pożarem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Farbę po rozcieńczeniu wodą nakłada się (na drewno nasycone pokostem) za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu natryskowego w dwu warstwach w odstępie 3 godz. Farba daje powłoki przyczepne i odporne na działanie środków zmywających i dezynfekujących oraz na ścieranie. Przy wzroście temperatury powłoka gwałtownie pęcznieje z wydzielaniem niepalnych gazów. Farba stanowi zawiesinę pigmentów i soli w zdyspergowanej żywicy polioctanowinylowej (o działaniu przeciwogniowym).

– 4. FarbyemulsyjnenawierzchniowePolinit (6150- -717-XXX) w różnych kolorach służą m.in. do ochronnego i dekoracyjnego malowania obiektów i wyrobów drewnianych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Farbę nakłada się w dwóch lub trzech war- stwach na drewno nasycone pokostem, po rozcieńczeniu jej wodq. Farby nanosi się pędzlem lub pistoletem w odstępach co 3 godz. Farba daje powłoki przyczepne do podłoża oraz odporne na wpływy atmosferyczne i działanie środków zmywających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>