Daily Archives 06/04/2015

Korzyści lakierów poliestrowych

Uszlachetnianie powłok. Utwardzone powłoki poddaje się następnie szlifowaniu na sucho, najpierw papierem ściernym nr 320, a następnie nr 400. Przy zmianie papieru jest zalecana zmiana kierunku szlifowania o kąt 90°. Cała powierzchnia powinna być oszlifowana równomiernie, po czym pył usuwa się flanelową szmatą.

więcej

Mikrookleiny – technologia otrzymywania, właściwości, zastosowanie

Pojęciem mikrookleina jest określana okleina drewniana o grubości 0,10-0,40 mm, przeważnie wzmocniona przez naklejanie jej na papier, gazę, płótno, papier nasycony żywicą itp., często z gotową powłoką ochronną z tworzywa.

więcej

Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego – kontynuacja

Całość prac lakierniczych, a szczególnie naniesienie ostatniej warstwy lakieru chemoutwardzalnego i jej wysuszenie, powinno się przeprowadzić w niemal idealnej bezpyłowej atmosferze.

więcej