Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego – kontynuacja

Całość prac lakierniczych, a szczególnie naniesienie ostatniej warstwy lakieru chemoutwardzalnego i jej wysuszenie, powinno się przeprowadzić w niemal idealnej bezpyłowej atmosferze.

Przy zachowaniu takich warunków powłoka będzie równa i gładka, o pięknym matowym wyglądzie. Taką powłokę można uznać za ostatecznie wykończoną. W przypadku obecności w powietrzu kurzu w czasie lakierowania i suszenia osiada on na niewysuszonej jeszcze warstwie lakieru i powłoka wymagać będzie dalszego uszlachetniania.

Uszlachetnianie powłoki polega na usunięciu ewentualnej chropowatości powstałej w wyniku osiadania kurzu. W tym celu powłokę delikatnie przeciera się specjalną, drobną watą stalową lub papierem ściernym nr 400. Starty pyl usuwa się z powierzchni flanelową ścierką. W celu usunięcia rys po szlifowaniu i pyłu zawartego w porach powłokę lakierową należy następnie przetrzeć tamponem zwilżonym w płynie przeznaczonym do polerowania powłok z lakierów chemoutwardzalnych (8221-421-000).

Opisanym sposobem może być wykańczane drewno ciemnych gatunków (palisander, mahoń, orzech itp.) z pominięciem nanoszenia lakieru nitrocelulozowego. Lakier chemoutwardzalny nanosi się bezpośred- nio na surowe drewno. Daje to charakterystyczne ożywienie rysunku drewna ciemnego.

Uwaga: W przypadku nie zużycia całej porcji lakieru w ciqgu jednej zmiany (8 godz.), pozostałość należy zważyć i dodać taką samą ilość lakieru bez utwardzacza o lepkości handlowej, dobrze wymieszać i wstawić do lodówki lub chłodnego pomieszczenia o temperaturze od -5 do +10°C na okres nie dłuższy niż 24 godz. Po tym czasie (lub wcześniej) mieszaninę należy uzupełnić odpowiednią ilością utwardzacza, rozcieńczyć, po czym wymieszać i zużyć na wykonanie międzywarstw, ponieważ nie nadaje się na ostateczne pokrycie. Wykańczanie wyrobów na połysk Zestaw materiałów:

– 1) lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001),

– 2) lakier chemoutwardzalny do mebli z połyskiem (7310-486-000),

– 3) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000),

– 4) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000),

– 5) klej kostny.

Proces wykańczania na połysk z użyciem lakieru nitro celulozowego

Przygotowanie drewna przebiega wg opisanego wyżej schematu, z tym, że zamiast wybielania stosuje się nasycanie roztworem kleju. Przygotowanie materiałów malarsko-iakierniczych, jak też technologia ich nanoszenia są takie same, jak przy lakierowaniu lakierem Plast- lak, z tą różnicą, że na drugą warstwę stosuje się lakier z połyskiem.

Omawianą technologię można stosować zarówno do lakierowania na połysk z otwartymi porami, jak też i z zamkniętymi, Przy lakierowaniu z otwartymi porami nanosi się jedną lub najwyżej dwie warstwy lakieru chemoutwardzalnego. Przy lakierowaniu na .połysk drewna z zamkniętymi porami trzeba nanieść 3 lub nawet 4 warstwy. Odstępy pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw powłoki przy zachowaniu normalnych warunków klimatycznych powinny wynosi co najmniej 16 godz. Nieprzestrzeganie tego okresu może spowodować marszczenie się powłoki. Przy wykańczaniu na połysk drewna z otwartymi porami ostatnią warstwę suszy się w warunkach otoczenia w ciągu 24 godz. lub w temperaturze do 50°C w ciągu 3 godz. na tym kończy się proces lakierowania.

Przy wykańczaniu na połysk z zakrytymi porami po ostatecznym wysuszeniu powłoki, wg warunków opisanych wyżej, poddaje się ją szlifowaniu papierem ściernym nr 360 i 400 na sucho, a na koniec polerowaniu pastą do polerowania, np. NH3, Zarówno szlifowanie, jak i polerowanie można przeprowadzać przy dowolnym stopniu zmechanizowania tych czynności, poczynając od szlifierek i polerek ręcznych do całkowicie zautomatyzowanych wielooperacyjnych urządzeń.

Opisany proces wykańczania na połysk z użyciem lakieru nitro celulozowego stosuje się przy lakierowaniu drewna o bardzo jasnych odcieniach, przy drewnie specjalnie wybielanym oraz przy drewnie barwionym na delikatne jasne odcienie barwy. Przy lakierowaniu drewna o ciemnym zabarwieniu, takich gatunków jak: palisander, mahoń, teak, orzech itp., nie należy stosować jako podkładu lakieru nitrocelulozowego, a lakier chemoutwardzalny należy nanosić bezpośrednio na surowe oszlifowane drewno. Powoduje to ożywienie rysunku drewna, tak bardzo pożądane przy wielu rodzajach wykończeń.

Uwaga: Przy barwieniu drewna wykańczanego następnie lakierami chemoutwardzalnymi należy pamiętać, że poza omówionymi zasadami izolowania wybarwień od działania kwasu zawartego w utwardzaczu, należy stosować specjalne odporne na kwasy barwniki oraz sprawdzać każdorazowo, czy stosowany nowy barwnik jest odporny na działanie nakładanych następnie materiałów wykończeniowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>