Technologia lakierowania i jej przebieg

– 1. Oszlifowane i odpylone, suche i czyste powierzchnie drewna nasyca się równomiernie pokostem przy użyciu pędzla, przez zanurzanie, lub przez natrysk itp.

– 2. Wysychanie powierzchni nasyconych trwa co najmniej 24 godz. w normalnych warunkach klimatycznych.

– 3. Drewno twarde po zapokostowaniu i wysuszeniu poddaje się delikatnemu szlifowaniu papierem ściernym nr 150, po czym powierzchnię odpyla się przez przetarcie gazą zwilżoną lakierem do zbierania pyłu.

– 4. Następną operacją dla drewna twardego powinno być wypełnianie porów przy użyciu wypełniacza olejno-żywicznego. Wypełniacz porów nanosi się przez wcieranie w pory tamponem wykonanym z tkaniny lnianej lub innej (szorstkiej). Wcieranie w pory należy przeprowadzić szybko, a nadmiar wypełniacza po upływie 1-2 min od chwili nałożenia należy usunąć z powierzchni tym samym tamponem. Nawet przy najdokładniejszym i przy dużej wprawie w nakładaniu wypełniacza pewna jego ilość pozostanie na powierzchni poza porami. Ten nadmiar musi być następnie usunięty przez szlifowanie papierami ściernymi nr 180-240, po upływie 24 godz. od chwili nałożenia i wtarcia w pory drewna. Po oszlifowaniu powierzchnię przeciera się gazą zwilżoną lakierem w celu zebrania pyłu. Opisane ostatnie dwie operacje, tj. szlifowanie po zapokostowaniu i wypełnianie porów, mogą być pominięte.

– 5. Następną operacją powinno być nałożenie lakieru pędzlem.

– 6. Warstwa lakieru powinna wysychać nie mniej niż 24 godz. w normalnych warunkach klimatycznych.

– 7. Warstwę nałożoną na wypełniacz porów poddaje się szlifowaniu na mokro kolejno następującymi numerami papierów ściernych: 180, 220, 280.

– 8. Po oszlifowaniu powierzchnie oczyszcza się z produktów szlifowania i suszy w ciągu ok. 6 godz., po czym przeciera się gazą zwilżoną lakierem do usuwania pyłu.

– 9. Następną operacją jest ostateczne naniesienie warstwy lakieru przy zachowaniu takich samych warunków, jak dla pierwszej warstwy.

– 10. Ostatnia warstwa lakieru powinna wysychać ok, 30 godz. Do eksploatacji lakierowane przedmioty można oddać nie wcześniej niż po upływie 4 dni od zakończenia lakierowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>