Technologia malowania przebiega wg schematu

– 1) naniesienie warstwy gruntoszpachlówki natryskiem krzyżowo przy zachowaniu następujących parametrów ciśnienie powietrza, at 4-4,5 średnica dyszy, mm 2,5 ilość gruntoszpachlówki, g/m2 150-180

– 2) podsuszenie warstwy do stanu pyłosuchości w ciągu 2 godz. w warunkach otoczenia,

– 3) naniesienie warstwy emalii chemoutwardzalnej przy zachowaniu następujących parametrów ciśnienie powietrza, at 3,5-4 średnica dyszy, mm 2,2 ilość emalii, g/m2 100-120

– 4) suszenie w warunkach otoczenia 48 godz. lub w temperaturze do 60°C strefowo:

– 20-30°C 15 min

– 40-60°C 60 min

– 20-30°C 10 min

– 5) szlifowanie papierem ściernym nr 320 na naftę, po czym dokładne oczyszczenie powierzchni i wytarcie do sucha

– 6) nałożenie drugiej warstwy emalii wg parametrów, jak dla pierwszej warstwy

– 7) wysuszenie powłoki wg warunków, jak dla pierwszego suszenia po nałożeniu emalii

– 8) sezonowanie malowanych elementów w ciqgu 48 godz., po czym można malowane elementy przekazać do montowania. Uwaga: po pierwszym nałożeniu emalii i oszlifowaniu może zachodzić potrzeba dokonania poprawek przez podszpachlowanie nierówności, wysuszenie i oszlifowanie miejsc szpachlowanych.

– Wykańczanie w dowolnym kolorze na mat i półmat Zestaw materiałów:

– 1) podkład chemoutwardzalny do mebli matowy biały (7331 -486-011), szary jasny (7331-48Ó-861)

– 2) emalia chemoutwardzalna do mebli matowa biała (7360-426-011), kość słoniowa (7360-426-021), szara jasnp (7360-426-861), szara średnia (7360-426-891)

– 3) emalia chemoutwardzalna do mebli półmatowa kość słoniowa (7360-426-022), szara jasna (7360-426-862), szara średnia (7360-426-892)

– 4) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000),

– 5) kit szpachlowy celulozowy ogólnego stosowania (4141-361-010),

– 6) utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>