Daily Archives 06/14/2015

Malowanie stolarki okiennej wyrobami chemoutwardzalnymi

– Zestaw materiałów:

– 1) farba chemoutwardzalna do gruntowania prądoprzewodząca popielata (7320-265-820),

więcej

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja

Do malowania stolarki okiennej można stosować różne materiały i różne metody ich nakładania w zależności od żądanego stopnia zabezpieczenia. Najpierw zostaną podane schematy ostatecznego wykończenia, a następnie schematy malowania zabezpieczającego.

więcej

Grupy w wyrobak lakierowych

Również korzystny wpływ na trwałość powłoki wywierają zmiękcza- cze, czyli plastyfikatory, które solwatyzując cząsteczki błonotwórcze, wytwarzają dookoła nich otoczkę, przez co nadają powłoce nie tylko lepszą elastyczność, ale także zwalniają jej proces starzenia. Pozostałe składniki są dla powłoki bądź obojętne, bądź mają mało istotny wpływ na jej procesy starzenia przy zachowaniu właściwych proporcji. Przy niewłaściwych proporcjach każdy ze składników powłoki może wywierać ujemny wpływ na jej właściwości. Nawet za dużo pigmentów lub plastyfikatorów obniża właściwości techniczne powłoki, a także może obniżyć jej trwałość. W wyrobach lakierowych wyróżnia się dwie zasadnicze grupy, a mianowicie:

więcej

Wyroby lakierowe olejne i olejno-żywiczne

Wyroby olejne są sporządzane na specjalnie przygotowanych olejach, czyli na pokostach oraz na roztworach tych olejów z żywicami. Wyroby te są znane pod nazwami pokostów, lakierów olejno-żywicznych, farb, emalii, kitów, szpachlówek, wypełniaczy porów, międzywarstw itp. W grupie wyrobów olejnych wyróżnia się wyroby podkładowe i powierzchniowe, wewnętrzne i zewnętrzne (do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń). Przez odpowiedni jakościowo i ilościowo dobór poszczególnych składników można uzyskać wyroby wodoodporne lub nie. Farby różnią się od emalii tym, że zawierają więcej pigmentów i są oparte na spoiwie olejowym, podczas gdy emalie są sporządzane na spoiwie lakierniczym, tj. olejno-żywicznym. Wszystkie wyroby zawierają nieznaczny dodatek sykatyw.

więcej

Zjawiska elektryczności statycznej

Zjawiska elektryczności statycznej, W czasie szlifowania powłok lakierniczych taśma szlifierska ulega elektryzacji. Gromadzenie się ła- dunków elektrycznych może powodować iskrzenie, a w konsekwencji wybuch i pożar, a poza tym wywiera ujemny wpływ na zdrowie pracownika. Przy dotykaniu uziemionych przedmiotów następuje przepływ ładunku, co stanowi dodatkowe zagrożenie.

więcej

Suszenie promiennikowe

Przekroje poprzeczne promiennikowych suszarek tunelowych oraz rozmieszczenie elementów promiennikowych i odbłyśnikowych (43)

Przy suszeniu promiennikowym powłoka uzyskuje dużą ilość energii na całym przekroju. Równocześnie intensywnie nagrzewa się podłoże, dzięki czemu powłoka wysycha od razu w całej masie, a nie powierzchniowo, jak przy suszeniu konwekcyjnym. Powłoka przy tym nagrzewa się do wysokiej temperatury. Dzięki tym czynnikom czas suszenia ulega skróceniu często do kilkunastu minut.

więcej