Daily Archives 06/16/2015

Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie cz. II

Otwory w powłoce zbyt niska temperatura lakieru, powodująca wytrącanie się parafiny zanieczyszczone wózki i elementy przestrzegać temperatury lakieru 18-22°C przestrzegać czystości wózków i lakierowanych elementów

więcej