Daily Archives 06/20/2015

Inne elementy szlifierek

Walki posuwowe stosuje się przede wszystkim w maszynach szlifujących od dołu. Mogą być one gładkie lub ryflowane w zależności od warunków szlifowania. Zazwyczaj są one pokryte gumą. Wałki ryflowa- ne mogą tolerować nierówności szlifowanego elementu, gładkie natomiast są bardziej twarde i sztywne. Niekiedy wałki ryflowane stosuje się do elementów szerokich, a wałki gładkie do elementów wąskich, niezależnie od rodzaju szlifowania.

więcej

Opis stanowiska polerki

Polerka pracuje sześcioma wałami, na które nakłada się krążki polerskie flanelowe lub sporządzone z płótna i innych tkanin. Odpowiednia liczba krążków daje szeroki polerski wał tkaninowy. Polerka służy do polerowania płaskich dość szerokich powierzchni. Polerka może pracować indywidualnie lub może być włączona do linii polerskiej przez połączenie 2-4 takich polerek. Wyposażenie polerki stanowią wózki półkowe oraz narzędzia i materiały do pracy, tj. woski, pasty i krążki polerskie, a także materiały do czyszczenia polerki, jak np. odpowiednie czyściwo, rozpuszczalniki itp. Materiały i narzędzia umieszcza się w szafce stanowiącej wyposażenie polerki lub całej linii polerowania.

więcej

Technologia malowania materiałami ftalowymi kopolimeryzowanymi

Przygotowanie materiałów polega na wymieszaniu wyrobu z pigmentem osiadłym na dnie, zmieszaniu z utwardzaczem i dokładnym wymieszaniu oraz na rozcieńczeniu do lepkości roboczej: podkład do polewania 45-60 s do natrysku 25-35 s emalia do polewania 40-50 s do natrysku 20-28 s

więcej