Daily Archives 06/12/2015

Sztuczne tworzywa konstrukcyjne

Handlowy asortyment płyt różni się głównie rodzajem użytego surowca, tj. wiórów, paździerzy, włókien itp. rodzajem zewnętrznej powierzchni – naturalna, fornirowana, uszlachetniana stopniem sprasowania – lekka, średnio ciężka, ciężka sposobem produkcji lub liczbą warstw – jednowarstwowa, trójwarstwowa, frakcjonowana, pełna, pustakowa itp.

więcej

Postęp techniczny w zakresie nanoszenia i uszlachetniania powłok

– Postęp techniczny w tej dziedzinie powinien dotyczyć wielu zagadnień:

– 1) poprawiania właściwości stosowanych materiałów powłokowych w zakresie ich przydatności do stosowanych nowoczesnych metod nanoszenia, suszenia i uszlachetniania powłok chodzi głównie o takie właściwości powłok jak: twardość, elastyczność, barwa, połysk lub stopień matu, odporność na czynniki atmosferyczne, na starzenie się itp., a także o możliwość eliminowania lub skracania pewnych operacji technologicznych, jak suszenie lub polerowanie

więcej

Akcja profilaktyczna

W celu uniknięcia ewentualnych wybuchów i pożarów oraz zabezpieczenia zdrowia pracowników w lakierni należy:

– 1) lakiernie instalować w budynkach parterowych albo na najwyższym piętrze budynków piętrowych,

więcej

Metoda tlenowo-wodorowa

W metodzie tlenowo-acetylenowej metal w postaci drutu lub proszku wprowadza się do komory pistoletu natryskowego, w której za pomocą płomienia mieszanki tlenowo-acetylenowej ulega stopieniu w temperaturze powyżej 2800°C. Stopiony metal ulega zdyspergo- waniu za pomocą sprężonego powietrza. Do pistoletu (rys. 150) stosuje

więcej

Nanoszenie przez polewanie cz. II

Zbiornik do lakieru może być ogrzewany i wtedy elementy polewa się lakierem ciepłym lub gorącym, oszczędzając w ten sposób wiele rozcieńczalnika, zwłaszcza przy lakierach nitrocelulozowych. Wewnątrz zbiornika na lakier jest umieszczony stożek blaszany zapewniający łagodny spływ lakieru, co zapobiega burzeniu się lakieru (powstawanie pęcherzy). Zbiorniki są ogrzewane za pomocą pary lub elektrycznie.

więcej

Materiały ścierne cz. III

Asortyment papierów ściernych bywa uzupełniany papierami z importu, głównie firm: Diament, Igieł, Córa, są to przeważnie papiery wodo- i naftoodporne do szlifowania powłok. Papiery takie są oparte głównie na klejach syntetycznych.

więcej