Materiały ścierne cz. III

Asortyment papierów ściernych bywa uzupełniany papierami z importu, głównie firm: Diament, Igieł, Córa, są to przeważnie papiery wodo- i naftoodporne do szlifowania powłok. Papiery takie są oparte głównie na klejach syntetycznych.

Jakość materiałów ściernych zależy od jakości podłoża i jakości nasypu, tj. jakości ziarna i jego rozłożenia na podłożu. Nie bez znaczenia jest jakość zespolenia nasypu z podłożem. Aby materiały ścierne zachowały swoje właściwości, muszą być odpowiednio przechowywane i konserwowane. Najistotniejsze znaczenie przy przechowywaniu papierów i płócien ściernych ma wilgotność powietrza, która powinna wynosić 40- -60% przy temp. 18-22°C. Ze wzrostem wilgotności powietrza wzrasta także wilgotność podłoża i kleju, co osłabia silę powiązania nasypu z podłożem. W wyniku tego zmniejsza się wyraźnie wydajność szlifowania – przy klejach skórnych o 50-100%, a przy klejach syntetycznych do 25%. Przy zmianach wilgotności powietrza może wystąpić nierównomierna zmiana wilgotności podłoża i kleju, w wyniku czego po stronie nasypu wystąpią deformacje wklęsłe (duża wilgotność) lub wypukłe (bardzo mała wilgotność). Zbyt duża wilgotność powoduje fałdowanie i wykruszanie ziarna, a zbyt mała – zmniejsza elastyczność. Najbardziej szkodliwe są gwałtowne zmiany wilgotności, Przy zmianach powolnych, nawet znacznych, materiały ścierne zdołają się przystosować do zmiennych warunków.

Materiały ścierne należy magazynować z dala od grzejników i miejsc nasłonecznionych, nigdy bezpośrednio na betonie. Materiały w rolkach należy składować w pozycji stojącej. Łatwość lub trudność przystosowania się taśm ściernych do danych warunków zależy od szerokości taśmy i od różnicy wilgotności. Taśmy wąskie łatwiej przystosowują się do nowych warunków niż taśmy szerokie. Taśmy szerokie po wyjęciu z opakowania należy rozwiesić na wieszaku (rys, 14) na okres 24 godz. w warunkach, w jakich taśma będzie pracowała, a więc w warunkach klimatu zakładu.

W czasie postoju maszyny taśmy o dużej szerokości nie mogą pozostać napięte, gdyż przy ponownym rozruchu mogą się na nich tworzyć fałdy. Tak więc przy krótkich przerwach w pracy nie należy zatrzymywać maszyny, a przy dłuższych postojach taśmę należy zdjąć i zawiesić na stojaku. Nieprzestrzeganie podanych wyżej zaleceń może powodować nie tylko uszkodzenie taśm, ale także wadliwą obróbkę szlifowaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>