Prowadzenie i dociskanie taśmy ściernej

Części i zespoły maszyn do szlifowania. Prawidłowy proces szlifowania zależy od szeregu urządzeń i części maszyn do szlifowania. Należą tu zespoły prowadzące i dociskające taśmę ścierną do obrabianej powierzchni oraz zespoły prowadzące obrabiany element i zespoły oczyszczające obrabianą powierzchnię.

Prowadzenie i dociskanie taśmy ściernej. Taśma ścierna jest prowadzona po zespole walców i wałków napinających, a dociskana do szlifowanej powierzchni bezpośrednio walcem stykowym lub za pomocą odpowiednich trzewików.

Docisk walcem stykowym stosuje się przy szlifowaniu zgrubnym i mniej dokładnym. Walce stykowe są na zewnątrz wyłożone materiałem dość elastycznym o twardości 60, 75 lub 85°Shora (rys. 106). Walec sty-

Schemat działania walca stykowego kowy o twardości 60° stosuje się do szlifowania powierzchniowego, np. do pierwszego szlifowania po okleinowaniu. Walec stykowy o twardości 75° stosuje się przy szlifowaniu drewna twardego, a walec o twardości 85° – do szlifowania wyrównującego. Z powodu dużej twardości walec ten daje przy szlifowaniu lekką falistość szlifowanej powierzchni i dlatego stosuje się go łącznie z dociskiem trzewikowym w przypadku konieczności bardzo delikatnego szlifowania (rys. 107).

Docisk trzewikowy stosuje się do dokładnego szlifowania powierzchniowego i płaskiego oraz do powtórnego szlifowania po szlifo- waniu wyrównującym. Trzewik nie wykazuje działania sprężynującego i jest zakończony wymienną szyną wyłożoną filcem o różnej twardości w zależności od potrzeb i przeznaczenia. Przy szlifowaniu bardzo istotny jest równomierny i elastyczny nacisk na taśmę szlifierską, który osiągnięto przez zastosowanie trzewika z poduszką powietrzną (rys. 108). Docisk trzewika przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu 0-0,25 at może być regulowany, a trzewik w zależności od podanych parametrów może być określany jako miękki lub jako twardy. Przy użyciu takich szlifierek mogą być szlifowane powierzchnie płaskie oraz wklęsłe i wypukłe. Trzewik z poduszką powietrzną ma odpowiednie czujniki i automatycznie działające urządzenia oraz odpowiednie prowadzenie elementu, zabezpieczające przed przeszlifowaniem zarówno krawędzi bocznych, jak też krawędzi przedniej i tylnej (rys. 109).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>