Taśma mięka, twarda oraz próżniowa

Istnieją również inne sposoby docisku, jak np. za pomocą podnoszonego trzewika z nieruchomym filcowym suwakiem. W miejsce poduszki powietrznej został wprowadzony filcowy suwak eliminujący boczne odsta- wanie taśmy, przy czym dostosowywanie do niewielkich zmian kształtu

Zabezpieczenia przed przeszlifowaniem krawędzi przy szlifowaniu trzewikowym z poduszką powietrzną powierzchni zostaje zachowane. Ten system docisku stosuje się do szlifowania drzwi z otworami okiennymi, do elementów owalnych trapezowych itp.

W celu uzyskania wysokiej jakości szlifowania do szlifierek stosuje się jako elementy obrabiające odpowiednie walki wyposażone na przemian we włókna niemetaliczne i odpowiedniej wielkości ziarna ścierne. Walki takie są stosowane przeważnie z taśmą dociskaną trzewikiem.

Zespoły prowadzące szlifowany element. Należą do nich: przenośniki taśmowe, wałki posuwowe, listwy dociskowe. Przenośniki taśmowe stosuje się głównie w maszynach szlifujących od góry (rys. 111). W najnowszych urządzeniach szlifujących od dołu transport elementów odbywa się również za pomocą przenośnika. Rozróżnia się taśmę miękką, twardą i próżniową.

Taśma miękka nadaje się do prowadzenia szlifowanego elementu od góry. Miękka taśma poddaje się pod niewielkimi odchyłkami grubości. Ułatwia to elastyczne ustawienie rolek prowadzących taśmę. Taśmę miękką stosuje się do szlifowania powierzchniowego i w pewnych przypadkach do szlifowania płaskiego.

Taśma twarda służy do szlifowania wyrównującego w maszynach szlifujących od góry, a rolki prowadzące taśmę są ułożyskowane w niej na sztywno, dzięki czemu są w stanie tolerować pewne nierówności szlifowanych elementów.

Taśma próżniowa jest zaopatrzona w liczne ssawki, dzięki którym obrabiany element utrzymuje się na niej nieruchomo i porusza się tylko razem z taśmą. Stosowanie taśmy próżniowej umożliwia obróbkę krótkich elementów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>