Tonacja zimna sufit ściany: dół góra maszyny drzwi

Umiejętne i właściwe rozmieszczenie barw w hali produkcyjnej wpływa korzystnie na tempo pracy, na obniżenie stopnia wyczerpania fizycznego i umysłowego, zmniejsza wysiłek mózgu, mięśni, wzroku itp. Mając to na uwadze, nawet poszczególne części maszyn powinny być oznaczane różnymi barwami. Na przykład do nieruchomych części maszyn stosuje się barwy najmniej absorbujące wzrok, tj. jasnoszarą, brunatną, jasnozieloną, szarozieloną itp. Do części będących w ruchu stosuje się barwy widoczne nawet przy słabym oświetleniu, np. żółtą lub jasnopomarańczową. Przyciski, zawory, dźwignie, wyłączniki itp. urządzenia maszyn należy oznaczać barwami łatwo dostrzegalnymi, tj. cynobrową, pomarańczową itp.

Na całość pomieszczenia oddziałów wykończeniowych składają się następujące powierzchnie. Powierzchnia produkcyjna – obejmująca przygotowanie powierzchni wyrobów do wykańczania, stanowiska i urządzenia do nanoszenia materiałów wykończeniowych, stanowiska i urządzenia do suszenia oraz szlifowania i polerowania powłok. Do powierzchni produkcyjnej zalicza się również powierzchnię przyległą do stanowisk roboczych i urządzeń, niezbędną do ich racjonalnej obsługi, oraz miejsce do składowania obrabianych elementów, tj. miejsce na wózki, stelaże, zasobniki itp., a także przejścia potrzebne do obsługi stanowisk i urządzeń.

Powierzchnia pomocnicza – obejmuje magazyny mię- dzyoperacyjne, podręczny magazynek materiałów malarsko-lakierniczych, drogi transportowe i przejścia główne, stanowiska kontroli technicznej itp.

Powierzchnia pomieszczeń usługowych – obejmuje biuro oddziału, szatnie, umywalnie, urządzenia sanitarne i socjalne, pomieszczenia do spożywania śniadań, palarnie itp.

Ogólna powierzchnia oddziału powinna być dostatecznie duża, aby spełniała warunki nowoczesnej technologii i prawidłowej organizacji pracy oraz wymagania bhp i ppóż. Wielkość tej powierzchni zależy także od metody wykańczania, wielkości produkcji, liczby ciągów technologicznych czy linii produkcyjnych i stopnia zmechanizowania. Wielkość powierzchni pomocniczej stanowi ok. 30% powierzchni produkcyjnej. Rozmieszczenie stanowisk pracy i urządzeń powinno być zgodne z kolejno wykonywanymi operacjami, a przejście z jednego stanowiska na drugie powinno się odbywać po jak najkrótszej drodze, z zachowaniem dogodnych miejsc na podawanie i odbieranie wyrobów lub wykańczanych elementów, bezpiecznych odległości pomiędzy stanowiskami, przejść i dróg komunikacyjnych niezbędnych do procesu technologicznego, obsługi stanowisk, a takie wyjść ewakuacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>