Pomieszczenia oddziałów malarsko-lakierniczych i ich wyposażenie

Względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego sq zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dn, 10.IX.1966 r. Według tego dokumentu i innych dokumentów związanych z nim, „Oddziały ma- larsko-lakiernicze” powinny być lokalizowane w budynkach parterowych lub na najwyższym piętrze budynków wielokondygnacyjnych i w zasadzie tylko przy ścianach zewnętrznych. Od sąsiednich pomieszczeń oddziały takie powinny być oddzielone ścianami, stropami i drzwiami niepalnymi. Powyższe wymagania nieraz komplikują optymalną organizację procesu wykańczania i w ogóle procesu produkcji wyrobów, jednak mimo to im należy dawać pierwszeństwo.

Podłogi w oddziałach wykończeniowych powinny być niepalne, a jednocześnie łatwe do utrzymania w czystości i nie śliskie. Najlepsze są podłogi betonowe z odpowiednią warstwą zewnętrzną spełniającą wyżej podane wymagania. W podłogach nie powinno być żadnych zagłębień, w których mogłyby zbierać się pary rozpuszczalników o znacznych stężeniach, chyba że chodzi o odprowadzenia dla wentylacji.

Ściany pomieszczeń należy malować zgodnie z zasadą barwnej klimatyzacji pomieszczeń, czyli unikać barw działających zbyt agresywnie na stan emocjonalny człowieka, a więc unikać barwy czerwonej, pomarańczowej, zielonej, czarnej, brunatnej i białej, szczególnie w intensywnych odcieniach, a stosować barwy szare, beżowe, żółte i fioletowe w pastelowych odcieniach. Barwy jaskrawe są niedopuszczalne szczególnie na sufitach, nawet barwę białą na sufit powinno się dawać tylko w przypadku pomieszczeń niedostatecznie oświetlonych i nieulegających zapyleniu. Całość pomieszczenia powinna być utrzymana w określonej tonacji barw sprzyjających dobremu samopoczuciu pracownika i odznaczających się działaniem ożywiającym, wyostrzającym uwagę itp. Powyższych wymagań nie spełnia zasadniczo żadna barwa, nawet najlepiej dobrana. Tak też w hali fabrycznej inną barwę powinna mieć podłoga, inną dolna część ściany, inną górna część ściany, inną sufit, a jeszcze inne drzwi, okna, maszyny, urządzenia itp. I tak na przykład jako zestawy barw w tonacji ciepłej i zimnej mogą być przyjęte następujące barwy: kremowa beżowa (ciemniejsza) beżowa (jaśniejsza) szara niebieskozielona

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>