Inne elementy szlifierek

Walki posuwowe stosuje się przede wszystkim w maszynach szlifujących od dołu. Mogą być one gładkie lub ryflowane w zależności od warunków szlifowania. Zazwyczaj są one pokryte gumą. Wałki ryflowa- ne mogą tolerować nierówności szlifowanego elementu, gładkie natomiast są bardziej twarde i sztywne. Niekiedy wałki ryflowane stosuje się do elementów szerokich, a wałki gładkie do elementów wąskich, niezależnie od rodzaju szlifowania.

Stosowana prędkość posuwu szlifowanych elementów wynosi 5- -30 m/min. Posuw może być nastawiany lub regulowany bezpośrednio, Listwy dociskowe są położone z przodu i z tyłu zespołów szlifujących. Ich zadaniem jest przytrzymywanie i prowadzenie szlifowanych elementów razem z taśmami przenośnikowymi lub wałkami posuwowymi. Na wejściu przy maszynach szlifujących od góry listwa dociskowa przy szlifowaniu płaskim i powierzchniowym jest mocowana na sztywno, natomiast przy szlifowaniu wyrównującym i kalibrującym – jako listwy sprężynujące. Za pierwszym zespołem szlifującym listwy dociskowe są mocowane na sztywno.

Inne elementy szlifierek. Do oczyszczania taśmy ściernej przy szlifowaniu powłok jest stosowana dysza zdmuchująca, która oczyszcza taśmę w czasie pracy i w ten sposób przedłuża jej okres używalności.

Szlifierki mogą być także wyposażone w wałek szczotkowy do czyszczenia i wygładzania szlifowanej powierzchni, z oddzielnym okapem wyciągowym. Instalacja elektryczna szlifierek musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Elektryczne oprzyrządowanie znajduje się w pyłoszczelnej komorze. Wyłącznik ma urządzenie hamujące, dzięki czemu maszyna zatrzymuje się natychmiast.

Taśma ścierna jest automatycznie sterowana przez odpowiednie ustawienie wałka sterującego. Wałek sterujący jest jednocześnie wałkiem napinającym. Sterowanie i napinanie jest pneumatyczne. Wymiana taśmy odbywa się po zwolnieniu naciągu taśmy i usunięciu wyjmo-

Schematy szlifierek ze szlifowaniem dolnym wg f-my Anthon: a) szlifowanie jednym walcem stykowym, b) szlifowanie jednym trzewikiem, c) szlifowanie dwoma walcami stykowymi, d) szlifowanie dwoma trzewikami, e) szlifowanie jednym walcem stykowym i jednym trzewikiem, f) kontur i wymiary szlifierek na przykładzie typu CMW5

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>