Nanoszenie przez polewanie cz. II

Zbiornik do lakieru może być ogrzewany i wtedy elementy polewa się lakierem ciepłym lub gorącym, oszczędzając w ten sposób wiele rozcieńczalnika, zwłaszcza przy lakierach nitrocelulozowych. Wewnątrz zbiornika na lakier jest umieszczony stożek blaszany zapewniający łagodny spływ lakieru, co zapobiega burzeniu się lakieru (powstawanie pęcherzy). Zbiorniki są ogrzewane za pomocą pary lub elektrycznie.

Zbiornik na lakier, głowica oraz rynna odpływowa pod dyszą są połączone zespołem przewodów, w obwód których jest włączony filtr i pompa podająca lakier ze zbiornika do głowicy. W zespole przewodów można wyróżnić 3 odcinki. Jeden łączy zbiornik z filtrem, drugi – filtr z dyszą, trzeci zaś służy do spuszczania pozostałości lakieru ze zbiornika po skończonej pracy. Zadaniem filtru jest zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem lakieru. Poza tym zespół przewodów jest wyposażony w cztery zawory: dwa do regulowania ilości doprowadzanego do dyszy lakieru oraz dwa do spuszczania lakieru z przewodów i filtru.

Stół przed głowicami i za głowicami jest wyposażony w dwa oddzielne zespoły transportowe – przenośniki. Zespół transportowy na stole może składać się z dwóch równoległych pasów o szerokości ok. 25 cm i grubość ponad 1 mm lub może tworzyć jeden szeroki pas. Pasy są poruszane silnikiem elektrycznym przez wałek napędowy. Stół jest wyposażony także w wałki napinające pasy. Pasy transportowe mają bezstopnio- wą regulację prędkości w granicach 20-150 m/min. Grubość naniesionej powłoki reguluje się przez ustawienie odpowiedniej prędkości pasów transportowych i otwarcie szczeliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>