Sztuczne tworzywa konstrukcyjne

Handlowy asortyment płyt różni się głównie rodzajem użytego surowca, tj. wiórów, paździerzy, włókien itp. rodzajem zewnętrznej powierzchni – naturalna, fornirowana, uszlachetniana stopniem sprasowania – lekka, średnio ciężka, ciężka sposobem produkcji lub liczbą warstw – jednowarstwowa, trójwarstwowa, frakcjonowana, pełna, pustakowa itp.

Sposób uszlachetniania powierzchni może być bardzo różnorodny, np. z okładem powierzchniowym, malowana, lakierowana, laminowana i oklejana różnymi materiałami. Gęstość płyt może się mieścić w dość szerokich granicach, w przybliżeniu od 250 do ponad 1000 kg/m3 w zależności od rodzaju i przeznaczenia.

Podział płyt pilśniowych wg PN-74/D-02002 podano w tabl. 1, zaś klasyfikację płyt wiórowych, paździerzowych i trocinowych wg PN- -Ó1/D-02001 – w tabl. 2 (krzyżykami oznaczono aktualny stan produkcji krajowej).

Sztuczne tworzywa konstrukcyjne, coraz częściej stosowane w praktyce, omówimy na przykładzie tworzywa Baydur. Jest ono wytwarzane przez firmę Bayer jako tworzywo zastępujące drewno, płyty itp., przeznaczone na różnego rodzaju wyroby przemysłu drzewnego. Baydur wytwarza się na bazie poliuretanów (Desmophen-j-Desmodur z dodatkiem środków spieniających, np. fluorotrójchlorometanu). Składniki dozuje się w odpowiednich proporcjach, intensywnie miesza w specjalnych urządzeniach spieniających I wprowadza do odpowiedniej formy, w której mieszanina zamienia się w ciało stałe o kształcie dostosowanym do kształtu formy. Baydur jest ciałem porowatym, z tym że porowatość jest największa w środku, a w miarę zbliżania się do jego płaszczyzny zewnętrznej coraz mniejsza. Płaszczyzny zewnętrzne mają warstewki równe, gładkie i nieporowate. Tworzywo Baydur może być formowane jako płyty stolarskie lub w dowolnych kształtach. Gęstość względna tworzywa w zależności od potrzeb waha się w szerokich granicach, od 0,2 do 1,0 g/cm3.

I Płyta prasowana I Płyta wytłaczana wytrzymałość na zginanie 400-550 kG/cm2 strzałka ugięcia 12-20 mm moduł E 12 000-14 000 kG/cm2 odporność na temperaturę 80-120°C kurczliwość 0,3-0,5%

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>