Szpachle z tworzyw sztucznych

Drewniane szpachle bywajq wykonywane przez malarzy we własnym zakresie przy szpachlowaniu dużych powierzchni. Szpachle takie wykonuje się przeważnie ze sklejki, mają one dość duże wymiary – o szerokości dochodzącej do 20 cm.

Szpachle z tworzyw sztucznych mają podobne wymiary i kształty jak szpachle gumowe. Mogą one mieć uchwyty drewniane lub z tworzywa. Różne typy szpachli do ręcznego kitowania i szpachlowania przedstawiono na rys. 31.

Do szpachlowania używa się zazwyczaj kilku rodzajów szpachli. Do wypełniania miejscowych nierówności, czyli do tzw, kitowania używa się szpachli wąskich (40-60 mm), do szpachlowania obrzeży – szczególnie zaokrąglonych – szpachli gumowych lub specjalnie ścienionego kawałka skóry pasowej, wyginając go w ręce tak, aby dostosować do kształtu obrzeża.

Do szpachlowania ciągłego stosuje się możliwie najszersze szpachle stalowe, trójkątne i prostokątne lub drewniane. Przy szpachlowaniu miejscowym stosuje się ruchy prostopadłe do wgłębień, zapełniając je kitem szpachlowym. Przy szpachlowaniu ciągłym szpachlówkę nakłada się zazwyczaj dwiema cienkimi warstwami w odstępach czasu ok. 40 min, najpierw poprzecznie do włókien i wgłębień, a następnie podłużnie. Za każdym razem nie powinno się nakładać warstwy grubszej niż 0,3-0,4 mm, łącznie 0,6-0,8 mm.

W czasie szpachlowania, szpachlę chwyta się czterema palcami prawej ręki z jednej strony i dużym palcem z drugiej. Kit nakłada się na szpachlę odpowiednią łopatką tylko na jedną stronę, którą przy szpachlowaniu zwraca się do szpachlowanej powierzchni. Druga strona szpachli powinna być absolutnie czysta, aby nie pozostawiała na szpachlowanej powierzchni niepotrzebnych nadmiarów szpachiówki. Szpachlę, prowadząc po szpachlowanej powierzchni, trzyma się nachyloną do tej powierzchni pod kątem 30-40° (rys. 32b), co zapewnia dobre wprowa- dzenie szpachlówki w nierówności i jej równomierne rozprowadzenie na powierzchni. Względem kierunku prowadzenia szpachlę należy trzymać ukośnie, co zapewnia usuwanie nadmiaru szpachlówki na jednq stronę, a druga strona pozostaje równa i gładka (rys, 32a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>