Daily Archives 06/19/2015

Parametry lakierowania przez zanurzanie cz. II

Przy malowaniu farba lub emalia w wannie musi być mieszana, aby nie nastąpiła sedymentacja pigmentu. Poza tym wszystkie materiały muszą być kontrolowane pod względem zachowania odpowiedniej lepkości i w przypadku znacznych zmian lepkości materiał należy rozcieńczać przez dodanie rozcieńczalnika.

więcej

Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego

Nanoszenie materiałów. Lakier nitro nanosi się przez natrysk lub przez polewanie do polewania i do natrysku stosuje się taką samą lepkość lakieru, tj. 16-20 s. Zbyt duża lepkość lakieru powoduje zbyt wolne wsiąkanie jego w drewno, a w związku z tym zbyt małą przyczepność do podłoża i puste nie lakierowane pory drewna, co w efekcie daje nierównomierną barwę lakierowanej powierzchni. Na 1 m2 powinno się zużyć 150-220 g lakieru. Grubość powłoki po wysuszeniu powinna wynosić 20-30 n-m. Pozostałe parametry natryskowego nanoszenia lakieru sq następujące: średnica dyszy pistoletu, mm 1,5-1,8 ciśnienie powietrza, at 2,5-3

więcej

Malowanie zabezpieczające metodą ręczną

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany,

– 2) ksylamit destylowany,

– 4) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany

więcej