Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego

Nanoszenie materiałów. Lakier nitro nanosi się przez natrysk lub przez polewanie do polewania i do natrysku stosuje się taką samą lepkość lakieru, tj. 16-20 s. Zbyt duża lepkość lakieru powoduje zbyt wolne wsiąkanie jego w drewno, a w związku z tym zbyt małą przyczepność do podłoża i puste nie lakierowane pory drewna, co w efekcie daje nierównomierną barwę lakierowanej powierzchni. Na 1 m2 powinno się zużyć 150-220 g lakieru. Grubość powłoki po wysuszeniu powinna wynosić 20-30 n-m. Pozostałe parametry natryskowego nanoszenia lakieru sq następujące: średnica dyszy pistoletu, mm 1,5-1,8 ciśnienie powietrza, at 2,5-3

Przy zachowaniu dużej higieny pracy i dobrze przygotowanej powierzchni wystarczy 1-krotne naniesienie lakieru, W przypadku znacznej chropowatości powierzchni po wysuszeniu pierwszej warstwy w ciągu 6 godz. powłokę należy lekko przeszlifować papierem nr 320, dobrze odpylić i lakier nanieść ponownie. Suszenie powłoki można skrócić do 1-2 godz. przez podwyższenie temperatury suszenia do ok, 50°C. Przed naniesieniem lakieru chemoutwardzalnego ostatnia nałożona warstwa powinna wysychać nie mniej niż 4 godz. w normalnych warunkach. Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego. Lakiery te można nanosić pistoletem natryskowym lub polewarką:

– 1) parametry natrysku: lepkość lakieru, s 22-24 ciśnienie powietrza, at 3,0-3,5 średnica dyszy, mm 1,5-1,8

– 2) suszenie nałożonej warstwy lakieru w normalnych warunkach trwa minimum 16 godz., a w temp. do 50°C – 2-3 godz.

– 3) szlifowanie powłoki przeprowadza się papierem ściernym nr 320 na sucho i odpylenie powierzchni,

– 4) naniesienie drugiej warstwy lakieru chemoutwardzalnego, parametry natrysku jak wyżej,

– 5) sezonowanie całości powłoki w ciągu 48 godz, W normalnych warunkach klimatycznych po tym okresie wyroby nadają się do pakowania i wysyłki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>