Malowanie zabezpieczające metodą ręczną

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany,

– 2) ksylamit destylowany,

– 4) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany

– 3) kit szpachlowy olejno-żywiczny biały (2241-361-010) albo biały (3341-701-010),

– 5) podkład ftalowy kopolimeryzowany styrenowany (3331-701-010),

– 6) rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopol i m eryzowa n ych (8123-701 -000),

– 7) benzyna do lakierów.

Przygotowanie materiałów, jak podano poprzednio ksylamit nie wymaga przygotowania, lepkość podkładu wynosi 70-90 s. Technologia malowania ma następujqcy przebieg:

– 1) nasycenie ościeżnic od strony przylegającej do muru ksylami- tem za pomocą pędzla,

– 2) suszenie w warunkach otoczenia 12 godz.,

– 3) nasycenie pokostem rozcieńczonym benzyną pozostałych płaszczyzn malowanych podzespołów,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia 24 godz.,

– 5} szpachlowanie wgłębień i nierówności,

– 6) suszenie w warunkach otoczenia 12 godz.,

– 7) szlifowanie warstwy kitu i nierówności papierem ściernym nr 150 i dokładne odpylenie podzespołów,

– 8) malowanie pędzlem całych podzespołów, rozprowadzając podkład równą i cienką farstwą z uwagi na szybkie wysychanie podkładu pracę należy przeprowadzać szybko i w kolejności, nie wracając do malowanych miejsc, uważając jednocześnie, aby wszystkie miejsca zostały pokryte farbą

– 9) suszenie warstwy farby w warunkach otoczenia 2 godz.,

– 10) sezonowanie 24 godz., po tym czasie można przystąpić do montażu pomalowanych podzespołów.

Opisana metoda może być nieco zmodyfikowana przez zastosowanie zanurzania malowanych podzespołów najpierw w pokoście lub lakierze ftalowym styrenowanym, eliminuje się wtedy nasycanie ksylami- tem. Farba może być także nanoszona przez zanurzanie. Pozostałe operacje pozostają bez zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>