Daily Archives 06/03/2015

Lakiery i politury krajowe

Politura. Politura jest to roztwór szelaku w alkoholu etylowym. Politury mogq być oparte na szelaku naturalnym lub na żywicach syntetycznych, albo na mieszaninie żywicy syntetycznej i szelaku. Spotyka się także politury oparte na nitrocelulozie o małej lepkości, z dodatkiem szelaku.

więcej

Usuwanie przebić klejowych

Przebicia klejowe występują zarówno przy naklejaniu oklein klejem glutynowym, jak i przy stosowaniu klejów mocznikowych lub innych. Powodem występowania przebić klejowych jest przede wszystkim nieodpowiednia jakość okleiny – miejsca prześwitujące i niejednolita, nieodpowiednia grubość. Inną przyczyną może być niewłaściwe dobranie parametrów klejenia, tj. lepkości kleju, niewłaściwego dozowania kleju i ciśnienia prasowania itp., skutkiem czego klej przechodzi nawet przez okleinę dobrze przygotowaną i twardnieje w porach drewna, a czasami rozlewa się w postaci plam na większych partiach okleiny.

więcej