Lakiery i politury krajowe

Politura. Politura jest to roztwór szelaku w alkoholu etylowym. Politury mogq być oparte na szelaku naturalnym lub na żywicach syntetycznych, albo na mieszaninie żywicy syntetycznej i szelaku. Spotyka się także politury oparte na nitrocelulozie o małej lepkości, z dodatkiem szelaku.

Nitropolitury mogq występować jako ciekłe roztwory nitrocelulozy, szelaku i plastyfikatorów w rozpuszczalnikach organicznych, bqdź jako specjalne płatki do rozpuszczania w odpowiednich rozpuszczalnikach.

Lakiery. Lakier wg PN-63/C-01700 jest to wyrób lakierowy nie- pigmentowany, praktycznie bezbarwny, podbarwiany lub o barwie naturalnej substancji błonotwórczej, stanowiqcy roztwór żywic lub żywic z olejami roślinnymi w lotnych rozpuszczalnikach, także z dodatkiem innych składników, tzw. pomocniczych środków lakierniczych. Jako lakiernicze środki pomocnicze może zawierać środki zwilżajqce lub przeciwpieniące, środki matujqce, tiksotropowe, przeciw kożuszeniu itp. W nazwie lakieru często bywa określany jego charakter i właściwości, najczęściej rodzaj użytego spoiwa, a niekiedy również sposób stosowania lub utwardzania.

Wyróżnia się lakiery: spirytusowe, nitrocelulozowe, olejne, olejno- -żywiczne, ftalowe, poliuretanowe, poliestrowe, chemoutwardzalne itp. Lakiery dajq powłoki bezbarwne, przezroczyste lub przeświecające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>