Daily Archives 06/22/2015

Nanoszenie przez polewanie

Metoda nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych przez polewanie jest ściśle zwięzana z wynalezieniem maszyn do polewania elementów, głównie płaskich, kurtynę lakierowę o dowolnej grubości. Obecnie istnieje wiele różnych typów polewarek produkowanych przez różne firmy. W kraju polewarki typu DALB-l-130 produkuję Paczkowskie Zakłady Sprzętu Pożarniczego. Polewarka składa się z: korpusu, układu polewa- jęcego, tj. głowic polewajęcych, zbiorników, pomp, przewodów oraz układu napędowego.

więcej

Barwienie drewna

Barwienie drewna dzieli się na barwienie wgłębne i powierzchniowe. Wgłębnie można barwić okleiny, deszczułki posadzkowe, różne elementy mebli, galanterii i instrumentów muzycznych, a niekiedy całe wyrzynki kłód drewna odznaczajqcego się dużq przepuszczalności roztworów, jak brzoza, buk, olcha, osika, grab. Drewno barwione wgłębnie można obrabiać po barwieniu. Drewno barwione powierzchniowo po barwieniu nie może być obrabiane i podlega tylko gładzeniu (np. gorącym walcem, szczotkami itp.) oraz lakierowaniu i poli- turowaniu.

więcej

Technologia malowania wg schematu cz. III

– 1) naniesienie warstwy podkładu przez natrysk (lub przy użyciu polewarek) przy zachowaniu następujących parametrów natrysku: ciśnienie powietrza, at 3,5-4,0 średnica dyszy pistoletu, mm 2,0-2,2 ilość podkładu, g/m2 180-200 grubość powłoki, umi ok. 90

więcej