Nanoszenie przez polewanie

Metoda nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych przez polewanie jest ściśle zwięzana z wynalezieniem maszyn do polewania elementów, głównie płaskich, kurtynę lakierowę o dowolnej grubości. Obecnie istnieje wiele różnych typów polewarek produkowanych przez różne firmy. W kraju polewarki typu DALB-l-130 produkuję Paczkowskie Zakłady Sprzętu Pożarniczego. Polewarka składa się z: korpusu, układu polewa- jęcego, tj. głowic polewajęcych, zbiorników, pomp, przewodów oraz układu napędowego.

Korpus obejmuje podstawę i stoły robocze po obu stronach głowic roboczych, Najważniejszę częścię maszyny sę głowice zakończone u spodu regulowanę szczelinę (dyszę), z której lakier wypływa na wykańczane elementy przesuwajęce się pod głowicami na przenośniku. Szczelinę (dyszę) tworzę bezpośrednio dwie stalowe listwy, z których jedna jest zamocowana na stałe, a druga ruchomo. Dzięki specjalnej dźwigni listwę można przysuwać lub oddalać, regulując w ten sposób otwarcie dyszy w granicach od 0 do 4 mm, Dyszę ustawia się na wysokości co najmniej 40 mm nad powierzchnią wykańczanego elementu. Pod dyszą w stole polewarki znajduje się odpływowe korytko, do którego wpada nadmiar lakieru wypływającego ze szczeliny. Korytko jest pochylone w kierunku zbiornika z lakierem. Zależnie od stosowanego lakieru i przyjętej technologii polewarka może mieć 1 lub 2 głowice. Każda głowica jest połączona z oddzielnym zbiornikiem na lakier. Do lakierów dwuskładnikowych są potrzebne dwie dysze i dwa zbiorniki (lakier poliestrowy). Do lakierów nitrocelulozowych wystarczy jeden układ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>