Parametry lakierowania przez zanurzanie cz. II

Przy malowaniu farba lub emalia w wannie musi być mieszana, aby nie nastąpiła sedymentacja pigmentu. Poza tym wszystkie materiały muszą być kontrolowane pod względem zachowania odpowiedniej lepkości i w przypadku znacznych zmian lepkości materiał należy rozcieńczać przez dodanie rozcieńczalnika.

Zaletą procesu wykańczania przez zanurzanie, przy dobrze zorganizowanym i prowadzonym procesie, jest oszczędność materiału i zmniejszenie pracochłonności. Dla niektórych kształtów elementów i wyrobów będzie to metoda najbardziej ekonomiczna i dająca najlepsze efekty, jeśli chodzi o jakość powłoki, wydajność pracy i oszczędność materiałów.

Przygotowanie elementów drewnianych do zanurzania polega na ich dokładnym obrobieniu i oszlifowaniu. Przy drobnych elementach szlifowanie może odbywać się w bębnach obrotowych z dodatkiem proszków ściernych lub kawałków papieru ściernego nr 100 – w pierwszej fazie szlifowania i nr 150 – w drugiej fazie szlifowania. Po drugim szlifowaniu elementy oddziela się od proszku lub papieru ściernego i jeszcze raz wsypuje do bębna i obrabia z dodatkiem szmat bawełnianych lub wełnianych.

Parametry lakierowania lub malowania przez zanurzanie w zależności od stosowanych materiałów przedstawiają się następująco: Lakierowanie lakierami nitrocelulozowymi lepkość lakieru, s 35-40 prędkość wynurzania, cm/min 10-15 liczba naniesień 3-4 czas suszenia między naniesieniami, h 2 ostateczne suszenie, h 4

Lakierowanie lakierami olejnymi lepkość lakieru, s 38-42 prędkość wynurzania, cm/min 6-8 liczba naniesień 2 czas suszenia pomiędzy naniesieniami, h 36-48 ostateczne suszenie, h 48

Malowanie farbami i emaliami nitrocelulozowymi gruntowanie – lepkość farby 45 s, prędkość wynurzania 8-10 cm/min suszenie w warunkach otoczenia 90 min szlifowanie papierem ściernym nr 180 trzykrotne nanoszenie emalii o lepkości 40 s przy prędkości wynurzania 8-10 cm/min suszenie międzyoperacyjne 2 h, końcowe 24 h

Malowanie farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi gruntowanie – lepkość farby 40-45 s, prędkość wnurzania 5-8 cm/min suszenie 24 h szpachlowanie ręczne i suszenie 18 h szlifowanie papierem nr 180 naniesienie dwukrotne emalii – lepkość 40 s, prędkość wynurzania 5-8 cm/min suszenie międzyoperacyjne 36 h, a końcowe 48 h w warunkach otoczenia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>