Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie cz. II

Otwory w powłoce zbyt niska temperatura lakieru, powodująca wytrącanie się parafiny zanieczyszczone wózki i elementy przestrzegać temperatury lakieru 18-22°C przestrzegać czystości wózków i lakierowanych elementów

Pęcherzyki powietrza w powłoce zbyt duża chropowatość podłoża, zapowietrzony lakier na skutek wadliwego składu rozpuszczalnika lub wadliwego działania obiegu lakieru poprawić jakość podłoża, poprawić działanie pompy w obiegu lakieru, zmienić skład rozpuszczalnika lakieru

Białe plamki pod powłoką od przebić kleju mocznikowego, od miejscowych naprężeń w suszonej powłoce na skutek odstawania powłoki w porach unikać przebić klejowych, skontrolować skład lakieru i proces suszenia skontrolować wilgotność powietrza 1 temperaturę w wykończalni

Niedostateczny połysk zbyt długa przerwa między naniesieniem warstw lakieru, niewłaściwa obróbka szlifowania i polerowania przestrzegać właściwego czasu nanoszenia drugiej warstwy w momencie żelowania, stosować właściwy papier ścierny i właściwy proces szlifowania przestrzegać właściwych parametrów polerowania

Nowoczesna technologia stawia coraz większe wymagania nie tylko w odniesieniu do organizacji i mechanizacji produkcji, lecz także do higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych w przemyśle. Przejawia się to dążeniem do hermetyzacji procesów powodujących rozprzestrzenianie się pyłów i par związków szkodliwych dla zdrowia, wyciszaniem hałasów, poprawą wentylacji, poprawą gospodarki ściekowej, zaostrzeniem odpowiednich norm itp. Przejawia się to również dążeniem do tworzenia laboratoriów toksykologicznych przy większych zakładach przemysłowych do własnych miejscowych potrzeb. Pozwoli to sprawnie i szybko określać ewentualne przekroczenie dopuszczalnych norm i likwidować ich przyczyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>