Zjawiska elektryczności statycznej

Zjawiska elektryczności statycznej, W czasie szlifowania powłok lakierniczych taśma szlifierska ulega elektryzacji. Gromadzenie się ła- dunków elektrycznych może powodować iskrzenie, a w konsekwencji wybuch i pożar, a poza tym wywiera ujemny wpływ na zdrowie pracownika. Przy dotykaniu uziemionych przedmiotów następuje przepływ ładunku, co stanowi dodatkowe zagrożenie.

Elektryzacja zachodzi w wyniku tarcia taśmy szlifierskiej o kota i urzgdzenia dociskowe oraz w wyniku tarcia taśmy o obrabianą powłokę. Ładunki elektryczne gromadzą się na elementach obrabiarki, na elementach obrabianych i na ciele pracownika. Stopień elektryzacji zależy od wielu czynników, np. od właściwości materiałów, twardości powłok, wilgotności i temperatury powietrza, prędkości taśmy i powietrza, nacisku na taśmę, itp. Wpływ pory roku na stopień elektryzacji szlifierki przedstawiono na rys. 133.

W celu uniknięcia ujemnych skutków elektryzacji należy zapewnić warunki najmniejszego powstawania ładunków elektrycznych oraz ich stały odpływ z taśmy i obrabiarki. Do tego nie wystarcza normalne uziemienie obrabiarki. Właściwe uziemienie można uzyskać przez wyłożenie podłogi materiałami przewodzącymi elektryczność i noszenie przez obsługę obuwia przewodzącego prąd. Opór właściwy podłogi i obuwia w miejscu obsługi nie powinien przekraczać 106 ii – cm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>