Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja

Do malowania stolarki okiennej można stosować różne materiały i różne metody ich nakładania w zależności od żądanego stopnia zabezpieczenia. Najpierw zostaną podane schematy ostatecznego wykończenia, a następnie schematy malowania zabezpieczającego.

Malowanie ostateczne metodą zanurzania i natrysku materiałami kopolimeryzowanymi styrenowanymi. Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany lub lakier ftalowy kopolimeryzowany schnący na powietrzu do elektrostatycznego natrysku styrenowany (3311-391-000),

– 2) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany styrenowany biały (3341-701-010),

– 3) podkład ftalowy kopolimeryzowany styrenowany biały (3331-701-010),

– 4) emalia ftalowa kopolimeryzowana styrenowana biała (3361-701-010),

– 5) rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopolimeryzowanych styrenowa nych (8123-701-000),

– 6) benzyna do lakierów.

Przygotowanie materiałów. Pokost rozcieńcza się benzyną do lakierów w stosunku 1:1. Lakier ftalowy, podkład ftalowy i emalię ftalową rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych podanym w zestawie do lepkości: lakier ftalowy 16-18 s podkład ftalowy do natrysku 28-35 s do zanurzania 30-35 s emalia ftalowa do natrysku 25-28 s

Kit szpachlowy urabia się z nieznacznym dodatkiem rozcieńczal- nika. Technologia malowania składa się z następujących operacji:

– 1) nasycanie powierzchni wyrobów pokostem lub lakierem ftalowym kopolimeryzowanym – za pomocą pędzla lub przez natrysk, parametry natrysku: ciśnienie powietrza, at średnica dyszy, mm

– 2) suszenie pokostu 24 godz., lakieru ftalowego w warunkach otoczenia 1 godz., w temperaturze do 45JC ok. 0,5 godz.,

– 3) szpachlowanie ręczne miejscowe,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia 6 godz.,

– 5) szlifowanie miejsc kitowanych papierem ściernym nr 150,

– 6) naniesienie podkładu ftalowego przez zanurzanie lub natrysk farba w wannie do zanurzania jest stale mieszana warunki zanurzania: podzespoły okien zanurza się oddzielnie, najkrótszy czas całkowitego zanurzania powinien wynosić co najmniej 5 s, podzespoły zanurza się tak, aby znalazły się pod powierzchnią farby co najmniej 5 cm, prędkość wynurzania nie większa niż 20 cm/ /min, po wynurzeniu zawiesza się je na przenośniku tak, aby przekątna podzespołu była prostopadła do podłogi, ilość naniesionej farby wynosi ok. 210 g/m2. Parametry natrysku powinny być następujące: ciśnienie powietrza, at 3-3,5 średnica dyszy, mm 2 ilość podkładu, g/m2 ok. 150

– 7) suszenie w warunkach otoczenia 2 godz., w temperaturze do 45°C 1 godz.,

– 8) szlifowanie papierem ściernym nr 100 ręcznie lub przy użyciu ręcznych szlifierek oscylacyjnych lub taśmowych,

– 9) naniesienie drugiej warstwy podkładu ftalowego przez natrysk, parametry natrysku jak wyżej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>